Barnombudsmannadelegationen

Statsrådet har tillsatt barnombudsmannadelegationen för perioden 1.10.2015 – 30.9.2019.

Barnombudsmannadelegationen bistår barnombudsmannen.
Mer information om delegationen

Sammansättning (suppleanten inom parentes)

Ordförande:

barnombudsmannen Tuomas Kurttila

Vice ordförande:

chef för inrikes intressebevakning Mirella Huttunen, Finlands Unicef

Medlemmar:

direktör Aki Tornberg, undervisnings- och kulturministeriet
(undervisningsråd Anneli Rautiainen, Utbildningsstyrelsen)

specialplanerare Mikko Cortés Téllez, undervisnings- och kulturministeriet
(generalsekreterare Olli Joensuu, Finlands Ungdomssamarbete – Allianssi rf)

konsultativ tjänsteman Marjaana Pelkonen, social- och hälsovårdsministeriet
(specialforskare Johanna Lammi-Taskula, Institutet för hälsa och välfärd)

lagstiftningssekreterare Satu Sistonen, utrikesministeriet
(ordförande Santeri Lohi, Förbundet för Ungdomsråd rf)

lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, justitieministeriet
(direktör Hanna Helinko, Migrationsverket)

budgetråd Jouko Narikka, finansministeriet
(förmånschef Anne Neimala, Folkpensionsanstalten)

programråd Sirpa Kekkonen, statsrådets kansli
(ordförande Suvianna Hakalehto, Barnrättsjurister rf)

polisinspektör Ari Evwaraye, inrikesministeriet
(verksamhetsledare Markku Jokinen, Dövas Förbund rf)

överdirektör Minna Karhunen, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
(överinspektör Kari Lehtola, Regionförvaltningsverket i Östra Finland )

direktör för undervisnings- och kulturenhet Terhi Päivärinta, Finlands Kommunförbund rf
(direktör Anja Peltonen, Konkurrens- och konsumentverket)

chef Päivi Kähkönen, kyrkostyrelsen i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
(verksamhetsledare Hanna Heinonen, Centralförbundet för Barnskydd rf)

ordförande, avdelningsöverläkare Pekka Lahdenne, Barnläkarföreningen i Finland rf
(ledande expert, jurist Esa Iivonen, Mannerheims Barnskyddsförbund rf)

ordförande, professor Pentti Arajärvi, Centralförbundet för Barnskydd rf
(vt. generalsekreterare Milla Kalliomaa, Mannerheims Barnskyddsförbund rf)

planerare för utbildningspolitik Sari Kokko, Handikappforum rf
(verksamhetsledare Juha Jämsä, Regnbågsfamiljer rf)