Justitieministeriets begäran om utlåtande

Justitieministeriet användar tjänsten utlåtande.fi för sina remissförfaranden.  Justitieministeriet skickar i regel sina begäran om utlåtande via tjänsten utlåtande.fi och ber att utlåtandena lämnas in elektroniskt.

 

Justitieministeriets begäran om utlåtande vid utlåtande.fi


Hae hankkeita