Ansökningsomgångarna inom EU:s finansieringsprogram på det rättsliga området 2024

EU:s finansieringsprogram för rättsliga frågor (Justice Programme) syftar till att främja utvecklingen av området för rättsliga frågor i Europa genom att rikta finansiering till civil- och straffrättsligt samarbete, till främjande av rättigheterna för brottsoffer och för personer som är misstänkta eller åtalade för brott, till projekt inom e-juridik och till juridisk utbildning. Genom programmet stöds bland annat yrkesutbildade personer inom det rättsliga området och aktörer inom det civila samhället. 

EU-finansiering kan sökas enligt de enskilda ansökningsvillkoren av myndigheter, universitet och forskningsinstitut samt civilsamhällesorganisationer. Finansiering kan sökas bland annat för utbildning av aktörer inom det rättsliga området, för analys- och uppföljningsverksamhet och för spridning av kunskap. Finansieringen kan användas exempelvis till att tillsätta helt nya projekt eller finansiera genomförandet av förpliktelser som följer av EU-lagstiftningen.

Öppna utlysningar

Inom finansieringsprogrammet för rättsliga frågor öppnas årligen utlysningar om finansiering för civil- och straffrätsligt samarbete samt för juridisk utbildning. 

Det finns för närvarande inga öppna utlysningar inom programmet för rättsliga frågor.

Tidigare utlysningar

Kontakt

Roosa Talvitie, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Staben, EU-ärenden och internationella ärenden Telefon:0295150147   E-postadress: