Beslutsfattande

På ministeriets  webbsidorna publiceras alla offentliga beslut på finska. 

Se beslut på finska

På statsrådets webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras även pressmeddelanden med referat av alla offentliga beslut och ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten.