Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 9.5.2019 13.00
Apulaisoikeuskanslerin sijaisen määrääminen
OM tasavallan presidentin esittely 26.4.2019 11.00
Apulaisoikeuskanslerin sijaisen määrääminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 25.4.2019 11.15
Asiantuntijajäsenten määrääminen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen
OM valtioneuvoston yleisistunto 25.4.2019 11.15
Kahden apulaistietosuojavaltuutetun viran täyttäminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 25.4.2019 11.15
Tiedusteluvalvontavaltuutetun nimittäminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 17.4.2019 13.00