Määrärahan jako OM/2019/69

« Raha-asiainvaliokunta 13.6.2019 13.00

Oikeusministeriö

Vuoden 2019 eduskuntavaaleista ja vuoden 2019 europarlamenttivaaleista kunnille aiheutuneista vaalimenoista suoritettava kertakorvaus

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Arto Jääskeläinen, Vaalijohtaja p.029 5150128
Asia
Vaalilain (714/1998) 188 §:n 2 momentin mukaan kunta vastaa kunnan keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien, vaalitoimikuntien, yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden toiminnasta aiheutuneista sekä muista kuin vaalilain 188 §:n 1 momentissa tarkoitetuista oikeusministeriön vastattavista vaalien toimittamisesta aiheutuneista kustannuksista. Muissa kuin kuntavaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnalle kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän jokaiselta vaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. Kertakorvauksen tarkoituksena on kattaa kuntien vaalitoiminnasta aiheutuvia menoja valtiollisissa vaaleissa. Vuosia 2019-2022 koskevassa valtiontalouden kehyksessä sekä vuoden 2019 eduskuntavaalien että vuoden 2019 europarlamenttivaalien kertakorvauksen määräksi päätettiin 2,2 euroa, kuitenkin vähintään 2400 euroa. Kertakorvauksiin tarkoitettu kokonaismeno valtion talousarvion momentilta 25.50.20 (Vaalimenot) olisi 18 786 980,40 euroa. Tähän on varauduttu vuoden 2019 talousarviossa.
Esitys
Puolletaan
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. Muistio