Tasavallan presidentin asetus OM/2019/95

« Tasavallan presidentin esittely 22.8.2019 10.20

Oikeusministeriö

Tasavallan presidentin asetus maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Asia
Ehdotetaan säädettäväksi nykyistä sopimusasetusta (375/1999) korvaavaa tasavallan presidentin asetusta maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla. Ahvenanmaan uusi vaalilaki (Ålands författningssamling 2019:45) tuli voimaan 1. päivänä kesäkuuta 2019 ja korvasi aikaisemman maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleista annetun maakuntalain. Uusi lainsäädäntö ei merkitsisi muutoksia vaalijärjestelmiin eikä vaalimenettelyihin eikä neuvoa-antaviin kansanäänestyksiin maakunnassa. Tarkoituksena on, että ne maakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvat tehtävät Ahvenanmaalla, joista Väestörekisterikeskus ja Ahvenanmaan valtionvirasto (entinen lääninhallitus) tähän saakka ovat huolehtineet sopimusasetuksen nojalla, jäisivät niiden hoidettavakseen myös maakunnan uuden vaalilain voimaantulon jälkeen. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä syyskuuta 2019.
Esitys
Tasavallan Presidentti antaa asetuksen maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen