Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/36

« Tasavallan presidentin esittely 28.3.2021 17.15

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (HE 33/2021 vp; EV 31/2021 vp)

HE 33/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Arto Jääskeläinen, Vaalijohtaja p.029 5150128
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä ja määrää lain tulemaan voimaan 29 maaliskuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen