Familjerättsliga ärenden

I detta avsnitt behandlas internationella familjerättsliga ärenden som justitieministeriet sköter i egenskap av centralmyndighet enligt olika överenskommelser. Sådana ärenden är bland annat internationella bortföranden av barn, umgängesrätt, utredning av ett barns levnadsförhållanden, placering av ett barn utomlands och indrivning av underhållsbidrag.

Som centralmyndighet har justitieministeriet till uppgift att göra det lättare att sköta ärenden med utländska myndigheter. Centralmyndighetens skyldigheter varierar enligt olika överenskommelser.

Det är dock viktigt att notera att när ett familjerättsligt ärende behandlas i en främmande stat är det den statens lagstiftning som man följer och som styr förfarandena. De finländska myndigheterna kan inte påverka en annan stats beslut och åtgärder. Behandlingstiden för ärenden varierar i olika stater.