Nordisk rättsdatabas

Syftet med projektet för en nordisk digital rättsdatabas är att skapa god praxis för att stärka gränsöverskridande informationsutbyte. Syftet är att underlätta jämförelser mellan olika länders lagstiftningar och uppmuntra de deltagande länderna att använda sig av maskinläsbar information som utnyttjar gemensamma standarder. I projektet utreds vilka behov av information ett gemensamt gränssnitt mellan länder skulle ha och vad som skulle krävas av länder som är intresserade av att delta i framtida utveckling av sökgränssnittet.

Projektet för en digital rättsdatabas är ett av arbetspaketen i projektet Världens smidigaste vardag och rörlighet mellan länderna med hjälp av digitaliseringen. Projektet inleddes 2019 som en del av det finländska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och avslutas i december 2023.

I arbetspaketet har man genomfört en lägesbildsutredning, ett seminarium mellan olika nordiska och baltiska länder samt en kostnadsnyttoanalys. År 2023 inleddes arbetet med konceptvalidering (Proof-of-Concept, PoC) tillsammans med Aalto-universitetet. Syftet är att skapa ett exempel på ett sökgränssnitt som gör det möjligt att söka information i databaser för lagstiftning i Finland och Estland. PoC gör det möjligt att testa den praktiska funktionen och samla in information om användningen av gemensamma standarder och ordlistor. Under 2023 kommer projektet att ta fram en handbok för gränsöverskridande informationsutbyte tillsammans med andra arbetspaket.

Projektets övriga arbetspaket behandlar informationsutbyte i samband med studier och användning av hälso- och sjukvårdstjänster i ett annat nordiskt eller baltiskt land. Projektet administreras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och för arbetspaketen svarar utöver justitieministeriet Utbildningsstyrelsen samt Institutet för hälsa och välfärd. Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet. För att säkerställa en gemensam nordisk och baltisk synpunkt tillämpas i samband med projektets arbetspaket befintliga samarbetsforum som förutom Finland omfattar Sverige, Norge, Island, Danmark, Estland, Lettland och Litauen.

World’s Smoothest Cross-Border Mobility and Daily Life Through Digitalisation - World’s Smoothest Cross-Border Mobility and Daily Life Through Digitalisation - DVV external Confluence 
Beslut om tillsättande på finansministeriets webbplats (på finska) 
Lägesbildsutredning ”Baseline study of cross-border data exchange in the Nordic and Baltic countries”
Kolumn: Människors vardag kan förbättras avsevärt genom gränsöverskridande informationsutbyte mellan myndigheter (på finska)

Mer information ges av:
Anne Kari, projektchef, myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 050 3039838, [email protected] 
Aki Hietanen, utvecklingschef, justitieministeriet, tfn 0295150510, [email protected]