Planering

Planeringen av verksamheten och ekonomin på justitieministeriets förvaltningsområde grundar sig på de fyraåriga anslagsramarna och de årliga resultatavtalen. 

Justitieministeriet svarar för uppgörandet av budgetförslaget inom sitt förvaltningsområde samt för verkställandet av budgeten. Syftet med verksamhets- och ekonomiplaneringen är att säkerställa att regeringens verksamhetslinjer beaktas i förvaltningsområdets interna styrning.

Anslaget för justitieministeriets förvaltningsområdet är cirka en miljard euro per år. Detta utgör cirka 1,5 procent av statens årliga budgetanslag.

Planerings- och uppföljningsdokumenten innehåller dokument som gäller planeringen och uppföljningen inom justitieministeriets förvaltningsområde. Information om justitieministeriets och förvaltningsområdets verksamhet finns även i regeringens årsberättelse.

Justitieministeriet upprättar inte en skild års- eller verksamhetsberättelse, men omfattande uppföljningsinformation finns i verksamhetsberättelserna för justitieministeriets räkenskapsverk.

Externa länkar