Planeringsdokument

Planeringsdokument som gäller resultatstyrningen inom justitieministeriets förvaltningsområde omfattar

  • långsiktiga strategiska planer
  • fyraåriga resultatmålsdokument
  • årliga budgetförslag och

Strategiska planer

Justitieministeriets verksamhetsplan 2011–2016 och framtidsöversikten för justitieministeriets förvaltningsområde 2010 har upprättats på finska. Dokumenten innehåller ett referat på svenska.

Budgetförslag

Budgetförslaget är justitieministeriets förslag om budget.

Resultatmålsdokument

I resultatmålsdokumentet fastställs de årliga resultatmålen för verksamhetsområdena inom justitieministeriets förvaltningsområde.

De planeringsdokument som gäller resultatstyrningen inom justitieministeriets förvaltningsområde har upprättats på finska.