Planeringsdokument

Planeringsdokument som gäller resultatstyrningen inom justitieministeriets förvaltningsområde omfattar

  • långsiktiga strategiska planer
  • fyraåriga verksamhets- och ekonomiplaner
  • årliga budgetförslag och
  • resultatmålsdokument.

Strategiska planer

Justitieministeriets verksamhetsplan 2011–2016 och framtidsöversikten för justitieministeriets förvaltningsområde 2010 har upprättats på finska. Dokumenten innehåller ett referat på svenska.

Verksamhets- och ekonomiplaner

Verksamhets- och ekonomiplanen för justitieministeriets förvaltningsområde (VEP) presenterar tyngdpunkterna i förvaltningsområdets verksamhet samt de ekonomiska uppgifterna för de närmaste åren. Verksamhets- och ekonomiplanen är ministeriets förhandsplan och dess innehåll fastställs inte i statsrådet eller i riksdagen.

Budgetförslag

Budgetförslaget är justitieministeriets förslag om budget.

Resultatmålsdokument

I resultatmålsdokumentet fastställs de årliga resultatmålen för verksamhetsområdena inom justitieministeriets förvaltningsområde.

De planeringsdokument som gäller resultatstyrningen inom justitieministeriets förvaltningsområde har upprättats på finska. En del av dokumenten innehåller ett referat på svenska.