Planeringsdokument

Planeringsdokument som gäller resultatstyrningen inom justitieministeriets förvaltningsområde omfattar

  • långsiktiga strategiska planer
  • fyraåriga resultatmålsdokument
  • årliga budgetförslag och
  • ramförslag i planen för de offentliga finanserna

De planeringsdokument som gäller resultatstyrningen inom justitieministeriets förvaltningsområde har upprättats på finska. 

Strategiska planer

Justitieministeriets verksamhetsplan 2011–2016 och framtidsöversikten för justitieministeriets förvaltningsområde 2010 har upprättats på finska. Dokumenten innehåller ett referat på svenska.

Budgetförslag

Justitieministeriets förslag om budget har upprättats på finska. 

Statens budgetpropositioner (vm.fi)

Ramförslag

Planen för de offentliga finanserna innehåller ett beslut om ramarna för statsfinanserna för fyra år. Ramförslaget är justitieministeriets förslag till utgiftsram för huvudtiteln (25). Det är inte fråga om regeringens beslut om utgiftsramen för statsfinanserna.

Plan för de offentliga finanserna 2025–2028 

Planen för de offentliga finanserna 2024–2027 (valtioneuvosto.fi)

Justitieministeriets ramförslag i planen för de offentliga finanserna 2024–2027 (på finska)

Resultatmålsdokument

I resultatmålsdokumentet fastställs de årliga resultatmålen för verksamhetsområdena inom justitieministeriets förvaltningsområde.