Delegation för ekonomiskt kunnande

Statsrådet har tillsatt en delegation för ekonomiskt kunnande 2.11.2023–1.11.2027.

Delegationen för ekonomiskt kunnande finns i anslutning till justitieministeriet för att förbättra kunskaperna i ekonomi och främja samarbetet mellan olika aktörer.

Delegationen för ekonomiskt kunnande har till uppgift att:

  1. främja ekonomiskt kunnande, ekonomisk fostran och forskning samt utvecklandet av den ekonomiska rådgivningen,
  2. stödja och främja samarbetet mellan myndigheter och andra aktörer vid utvecklandet av det ekonomiska kunnandet och förebyggandet av överskuldsättning,
  3. följa genomförandet av den nationella strategin för ekonomiskt kunnande och vid behov ge rekommendationer för utvecklandet av den, samt
  4. på andra än i 1–3 punkten avsedda sätt som motsvarar dem främja det ekonomiska kunnandet i samhället.

Sammansättning (personlig ersättare inom parentes)


Ordförande

Pekka Timonen, kanslichef, justitieministeriet

Vice ordförande

Jan Hjelt avdelningschef, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar

Jussi Karhunen, Finance Finland
(Juha Beurling-Pomoell, Konsumentförbundet rf)

Paula Hannula, Kon­kur­rens- och kon­su­ment­ver­ket
(Elina Antila, FINE Försäkrings- och finansrådgivningen)

Kalle Kuusimäki, Kyrkostyrelsen
(Vesa Sarmia, Diakonissanstalten)
    
Teija Jerkku, Marttaliitto ry
(Marina Nygård, Finlands svenska Marthaförbund r.f.)

Leena-Kaisa Åberg, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf
(Virpi Dufva, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry)

Sami Suomela, Ung företagsamhet och ekonomi NYT
(Sari Lounasmeri, Börsstiftelsen)

Nina Penttinen, Utbildningsstyrelsen
(Marjaana Ohralahti, Skatt)

Ritva Liukonen, social- och hälsovårdsministeriet
(Ellen Vogt, Hyvil Ab)

 Mikko Karemo, Suomen Asiakastieto Oy, 
(Tero Kantelinen, Perimistoimistojen liitto ry)

 Eero Kitunen, Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf
(Tarkko Nuutinen, Hushållslärarnas Förbund ry)

Erica Alaluusua, Finlands studerandekårers förbund SAMOK rf
(Sakari Tuomisto, Finlands studentkårers förbund FSF rf)

Anu Raijas, Finlands Bank
(Anu Ranta, finansministeriet)

Minna Backman, Garantistiftelsen 
(Henri Hölttä, Garantistiftelsen)

Riina Tammenkoski, Utsökningsverket
(Petteri Suominen, Östra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt)
     
Panu Kalmi, Vasa universitet
(Ilja Kavonius, Helsingfors universitet)

Delegationen för ekonomiskt kunnande, mötesdatum

10 april kl. 13.30–15.30
11 juni kl. 13–15
18 september kl. 13–15
27 november kl. 13–15

Kontaktinformation

Sanna Helesuo, ledande sakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster ekonomi- och skuldrådgivning  ekonomisk kompetens  Telefon:0295150005   E-postadress: