Dataskydd vid justitieministeriet 

Symbolen för lättläst. Justitieministeriet samlar in och behandlar personuppgifter. Hanteringen av personuppgifter baserar sig alltid på lag. När personuppgifter hanteras så skyddar dataskyddet en persons privatliv.

Personuppgifter hanteras för att:

  • det är nödvändigt enligt lagen
  • på grund av en uppgift som gäller allmänt intresse
  • personen själv har gett lov

Du har rätt att

  • få tillgång till dina egna uppgifter
  • be att dina uppgifter rättas eller tas bort
  • begränsa behandlingen av dina personuppgifter

I vissa fall har du rätt att göra en invändning mot behandling av dina uppgifter (begära att de inte alls behandlas).

Om du vill granska dina uppgifter eller utnyttja någon av dina övriga rättigheter kan du ta kontakt med justitieministeriets registratorskontor.

Registratorkontorets kontaktuppgifter:

E-post: registratorskontoret.jm(at)gov.fi

Telefon: 029 515 03 20

Postadress: Justitieministeriet, PB 25, 00023 STATSRÅDET

Informationssystemtjänsterna för justitieministeriet produceras av Statens informations- och kommunikationstekniska center Valtori och dess underleverantörer.

Statsrådets kansli svarar för kameraövervakningen i justitieministeriets utrymmen.