Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

Information om nämndens verksamhet finns på nämndens webbplats.

Sammansättning för mandatperioden 1.8.2023-31.7.2027:

Ordförande:

Outi Anttila, arbetsdomstolsråd, arbetsdomstolen

Vice ordföranden:

Henrik Gustafsson, jurist, Invalidförbundet rf (Elias Vartio, juridisk expert, Närståendevårdarnas förbund)

Tatu Hyttinen, biträdande professor i straffrätt, Åbo universitet (Jukka Leinonen, specialforskare, Brottspåföljdsmyndigheten)

Medlemmar (personliga ersättare inom parentes):

Anna Autio, jurist (Suvianna Hakalehto, professor, Östra Finlands universitet)

Merja Heikkonen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet (Johanna Paajanen, speciallärare)

Satu Honkala, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen (Marica Nordman, jurist, SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf)

Laura Kirvesniemi, assessor, Helsingfors hovrätt (Jussi Junni, verksamhetsledare, AKI-liitot - AKI-förbunden ry)

Pauli Rautiainen, universitetslektor i socialrätt, Östra Finlands universitet (Pasi Laukka, samarbetschef, Uleåborgs stad)

Husein Muhammed, utbildningsdirektör, Galimatias Concept Oy Ab (Petteri Plosila, tingsdomare, Helsingfors tingsrätt)

Vinh Pham, tillsynsjurist, Finlands Advokatförbund (Eveliina Ignatius, doktorand, Helsingfors universitet)

Milka Sormunen, forskardoktor i offentlig rätt, Helsingfors universitet (Kimmo Rilasmaa, tingsdomare, Helsingfors tingsrätt)

Jukka Siro, lagstiftningsråd, justitieministeriet (Assi Salminen, tingsdomare, Helsingfors tingsrätt)

Immi Tallgren, äldre forskare, Helsingfors universitet (Minni Leskinen, jurist, Nokia stad)

Paula Ilveskivi, jurist, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC (Marjo Ylhäinen, biträdande professor, Östra Finlands universitet)