Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

Information om nämndens verksamhet finns på nämndens webbplats.

Sammansättning för mandatperioden 17.6.2015-16.6.2019:

Ordförande:

professor i statsförfattningsrätt Tuomas Ojanen, Helsingfors universitet

Vice ordförande:

arbetsdomstolens sekreterare Outi Anttila, arbetsdomstolen (fängelsedirektör Samuli Laulumaa, Tavastehus fängelse)

Medlemmar (personliga ersättare inom parentes):

professor i socialt arbete Timo Harrikari, Helsingfors universitet (undervisningsrådet Raija Meriläinen, undervisnings- och kulturministeriet)

organisationschef Merja Heikkonen, Synskadades Centralförbund r.f. (jurist Henrik Gustafsson, Invalidförbundet rf)

jurist Paula Ilveskivi, Akava rf (jurist Anu-Tuija Lehto, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC)

regeringsrådet Riitta-Maija Jouttimäki, social- och hälsovårdsministeriet (förvaltningschef Laura Niinimaa, Helsingfors stad, social- och hälsovårdsverket)

biträdande professor i offentlig rätt Juha Lavapuro, Tammerfors universitet (häradsåklagare Pasi Pälsi, åklagarämbetet i Salpausselkä)

sakkunnig i arbetslagstiftning och arbetsvillkorspolitik Katja Leppänen, Finlands Näringsliv EK (juridiskt ombud Atte Rytkönen, Företagarna i Finland rf)

hovrättsrådet Jukka Lindstedt, Helsingfors hovrätt (kanslichef Elisa Kumpula, marknadsdomstolen)

generalsekreterare Pirkko Mahlamäki, Handikappforum rf (professor i socialpsykologi Inga Jasinskaja-Lahti, Helsingfors universitet)

specialsakkunnig Husein Muhammed, Helsingfors stad, näringsavdelningen (överinspektör Jenny Rintala, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet)

universitetlektor i medicinsk rätt och biorätt Liisa Nieminen, Helsingfors universitet (verksamhetsledare Elina Castrén, Flyktingrådgivningen rf)

justitiesekreterare Jukka Siro, högsta domstolen (justitiesekreterare Tiina-Liisa Autio, högsta domstolen)

lagstiftningsrådet Sonya Walkila, justitieministeriet (chef för magisterprogrammet i offentlig rätt Nina Mäntylä, Vasa universitet)