Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

Information om nämndens verksamhet finns på nämndens webbplats.

Sammansättning för mandatperioden 1.8.2019-31.7.2023:

Ordförande:

professor i statsförfattningsrätt Tuomas Ojanen, Helsingfors universitet

Vice ordförande:

arbetsdomstolsråd Outi Anttila, arbetsdomstolen (äldre justitiekanslerssekreterare Minna Pulkkinen)

Medlemmar (personliga ersättare inom parentes):

organisationschef Merja Heikkonen, Synskadades Centralförbund r.f. (organisationschef Eeva Tupi, World Federation of the Deaf ry)

tingsdomare Tatu Hyttinen, Centrala-Finlands tingsrätt (tingsdomare Jussi Kivi, Västra Nylands tingsrätt)

jurist Paula Ilveskivi, Finlands fackförbunds centralorganisation (jurist Pirkko Janas, Finlands Akademi)

regeringsrådet Riitta-Maija Jouttimäki, social-och hälsovårdsministeriet (undervisningsråd Satu Elo, utbildningsstyrelsen)

professor i offentlig rätt Juha Lavapuro, Åbo Universitet, ( doktorand Milka Sormunen, Helsingfors universitet)

generalsekreterare Pirkko Mahlamäki, Handikappforum rf (jurist Henrik Gustafsson, Invalidförbundet)

ledande expert Anna Moring, Monimuotoiset perheet-verkosto (diskrimineringsplanerare Nitin Sood, Helsingfors stad)

utvecklings- och utbildningschef Husein Muhammed, Arffman Finland Oy ( juris doktor Jukka Ahtinen)

universitetslektor i offentlig rätt Nina Mäntylä, Vasa universitet (biträdande professor i offentlig rätt Pauli Rautiainen, Tammerfors universitet)

överinspektör Jenny Rintala, regionförvaltningsverket i Södra Finland, (chef för gemenskapsaktiviteter, Pasi Laukka, Uleåborg stad)

hovrättsråd Timo Saranpää, högsta domstolen, (byråchef Elisa Kumpula, Dataskyddsombudetskontor)

specialsakkkunnig Jukka Siro, justitieministeriet, (lagstiftningsråd Sonya Walkila, justitieministeriet)