Delegationen för likabehandlingsärenden

Statsrådet har tillsatt en delegation för likabehandlingsärenden för mandatperioden 6.11.2023 – 5.11.2026. 

Delegationen för likabehandlingsärenden verkar i anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå som stöd för diskrimineringsombudsmannen. Delegationen har till uppgift att främja likabehandling, behandla frågor som gäller likabehandling och fungera som en kanal för utbyte av information mellan aktörer som arbetar för att förebygga diskriminering.

Till delegationens medlemmar har utsetts centrala aktörer och myndigheter inom området för förebyggande av diskriminering och främjandet av likabehandling. Ordförande för delegationen för diskrimineringsärenden är diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman. 

Delegationens sammansättning på webbplatsen av diskrimineringsombudsmannens byrå