Ansvarsområden för de gemensamt personuppgiftsansvariga

Justitieministeriet och statsrådets kansli är gemensamt personuppgiftsansvariga när justitieministeriet behandlar personuppgifter i statsrådets gemensamma informationssystem.

Justitieministeriet använder följande gemensamma informationssystem inom statsrådet:

The Ministry of Justice uses the following shared information systems: 

 • Government Case Management System VAHVA, in which letters from citizens, requests for information and other communications are stored, as well as Oskari and Vilma, the former case management systems of the Ministry of Justice 
 • EU affairs case management system EUTORI
 • Government's joint publication platform YJA
 • Government intranet Kampus
 • Government’s project management tool Gateway to Information on Government Projects
 • Government electronic decision support system PTJ 
 • Government's service order and management system Virkku.

Statsrådet har tillsammans fastställt respektive ansvarsområdena för de gemensamt personuppgiftsansvariga. Justitieministeriet och statsrådets kansli ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och tillämplig nationell lagstiftning. I gemensamt personuppgiftsansvar behövs det en rättslig grund för utlämnande av personuppgifter mellan justitieministeriet och statsrådets kansli.

Justitieministeriet ansvarar för sin egen myndighetsverksamhet, såsom uppgifternas riktighet och tillgodoseendet av de registrerades, bland annat kundernas, rättigheter. Statsrådets kansli ansvarar för följande aspekter i fråga om dataskyddet i de gemensamma informationssystemen:

 • att det i tekniska lösningar finns en i dataskyddslagstiftningen avsedd rättslig grund för behandling av personuppgifter
 • att den tekniska säkerheten och förmågan att garantera tjänsternas konfidentialitet är tryggad 
 • att man med dem som behandlar personuppgifter har ingått avtal i enlighet med dataskyddsförordningen
 • att systemen följer dataskyddsprinciperna
 • att nödvändiga konsekvensbedömningar av dataskyddet genomförs.

De som har kontakt med justitieministeriet kan utöva sina dataskyddsrättigheter i förhållande till de båda gemensamt personuppgiftsansvariga organisationerna. Kontaktuppgifterna för dataskyddet vid statsrådets kansli.