Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Avdelningen för privaträtt och rättsvård svarar för lagberedningen i fråga om privaträtt, rättegångsförfarandet i tvistemål och ansökningsärenden samt insolvensrätt.

Till avdelningen hör resultatstyrning av Riksfogdeämbetet, rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten, konkursombudsmannens byrå och konsumenttvistenämnden samt myndighetsuppgifter inom internationell rättshjälp. Dessutom behandlar avdelningen bl.a. domarutnämningar och ärenden som anknyter till nämnden för namnärenden.

Vid avdelningen för privaträtt och rättsvård finns fyra enheter: enheten för internationell rättshjälp, enheten för rättsskyddstjänster, enheten för civilrätt samt enheten för privaträtt och insolvens.

Avdelningschef Antti Leinonen

Internationell rättshjälp

Enhetschef Maija Leppä

Rättsskyddstjänster

Enhetschef Merja Muilu

Civilrätt

Enhetschef Katri Kummoinen

Privaträtt och insolvens

Enhetschef Pekka Pulkkinen

Kontaktinformation

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Anne Hallavainio, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150049
E-post

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150506
E-post

Antti Leinonen, chef för avdelningen, överdirektör

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150264
E-post

Tarja Riskilä, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150118
E-post

Sirke Sahranto, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150190
E-post

Maija Wahlström, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

adressEteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI
telefonnummer +358295150608
E-post

Civilrätt

Joanna Grandell, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

adoptionernamnlagstiftning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150220
E-post

Riitta Haapasaari, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

transporträttproduktansvarskadeersättning, lagstiftningförsäkringar, lagstiftning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150139
E-post

Johanna Isoaho, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150213
E-post

Outi Kemppainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

adoptioneräktenskapslagstiftningBryssel II förordningintressebevakningförmyndarskapinternationell civilrättbarns rättigheterfamiljelagstiftningarvsfrågor

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150260
E-post

Katri Kummoinen, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150266
E-post

Antti Laitila, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

konsumtionskredit

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150081
E-post

Ida-Sofia Liljavirta, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

skadeersättning, lagstiftning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150017
E-post

Jussi Päivärinne, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

indrivning av skuld

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150122
E-post

Salla Silvola, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

äktenskapslagstiftningintressebevakningassisterad befruktningförmyndarskapfaderskap, lagstiftningnamnlagstiftningfamiljelagstiftningarvsfrågorsurrogatmoderskap

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150314
E-post

Toni Tähtinen, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

adressEteläesplanadi 10, 000130 Helsinki
telefonnummer +358295150175
E-post

Internationell rättshjälp

Anna-Lena Andersson, sekreterare för internationella ärenden

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärenden

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150228
E-post

Salla Hyvönen, projektchef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

EU:s civilrättsliga nätverk

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150095
E-post

Anna Immonen, sakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärenden

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150019
E-post

Maija Leppä, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150301
E-post

Taina Neira, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning för brottöverförande av dömda

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150070
E-post

Merja Norros, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmål

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150590
E-post

Mimmu Rättilä, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150161
E-post

Sonja Varpasuo, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning för brottöverförande av dömda

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150073
E-post

Eeva Vasara, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150024
E-post

Pauliina Virta, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150046
E-post

Privaträtt och involvens

Mari Aalto, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursinsolvensrättutsökningslagstiftningskuldsaneringföretagssanering

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150502
E-post

Aleksi Heikkilä, tutkija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150283
E-post

Ville Hiltunen, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

internationell civilprocessrätträttegångsförfarande i tvistemålrättegångsförfarande, lagstiftning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150036
E-post

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepapperbostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolaglagberedning, utvecklingaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150074
E-post

Juha Jokinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepapperbostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150039
E-post

Laura Kaivosoja, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

sakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalken

telefonnummer +358295150096
E-post

Piritta Koivukoski-Kouhia, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

rättegångsförfarande, lagstiftning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150026
E-post

Johanna Mäkitalo, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

insolvensrättkonkursskuldsaneringföretagssanering

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150092
E-post

Jari Salila, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

miljörätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150584
E-post

Jukka Siro, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

rättegångsförfarande i tvistemålrättegångsförfarande, lagstiftning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150021
E-post

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenbolagsrätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150558
E-post

Katri Törnroth, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursinsolvensrättföretagssanering

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150084
E-post

Rättsskyddstjänster

Anna Barck, korkeakouluharjoittelija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150114
E-post

Kirta Heine, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

advokaterrättshjälp

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150214
E-post

Sanna Helesuo, ledande sakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

ekonomi- och skuldrådgivning

telefonnummer +358295150005
E-post

Maarit Hellgren, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan koordinaattori

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

telefonnummer +358295643411
E-post

Tuire Honko, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

rättshjälpintressebevakning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150242
E-post

Harri Jeskanen, toimitila-asiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150132
E-post

Arja Kinnunen, koulutusasiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

adressEteläesplanadi 10, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295150227
E-post

Merja Muilu, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150200
E-post

Elisa Musakka, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälputsökning och betalningsanmärkning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150255
E-post

Satu Ojala, koulutuskoordinaattori

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

adressEteläesplanadi 10, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295150162
E-post

Sami Pajukangas, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150594
E-post

Anni Pentti, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälp

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150327
E-post

Mette Ranta, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150201
E-post

Antti Rein, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

utsökning och betalningsanmärkning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150402
E-post

Maaria Rubanin, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälpekonomi- och skuldrådgivning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150140
E-post

Terhi Salmela, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

utsökning och betalningsanmärkningutsökningslagstiftning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150203
E-post

Elisabet Schroderus, sakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

ekonomi- och skuldrådgivning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150066
E-post

Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälp

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150262
E-post

Iitu Viertola, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan esittelijä

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster, Oikeudenkäyntiavustajalautakunta

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295643412
E-post