Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Avdelningen för privaträtt och rättsvård svarar för lagberedningen i fråga om privaträtt, rättegångsförfarandet i tvistemål och ansökningsärenden samt insolvensrätt.

Till avdelningen hör resultatstyrning av domstolarna, Riksfogdeämbetet, rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten, konkursombudsmannens byrå och konsumenttvistenämnden samt myndighetsuppgifter inom internationell rättshjälp. Dessutom behandlar avdelningen bl.a. domarutnämningar och ärenden som anknyter till nämnden för namnärenden.

Vid avdelningen för privaträtt och rättsvård finns fem enheter: enheten för internationell rättshjälp, enheten för rättsskyddstjänster, enheten för civilrätt, enheten för domstolsärenden samt enheten för privaträtt och insolvens.

Avdelningschef Antti Leinonen

Internationell rättshjälp

Enhetschef Merja Norros

Rättsskyddstjänster

Enhetschef Merja Muilu

Civilrätt

Enhetschef Katri Kummoinen

Domstolsärenden

Enhetschef Anne Hallavainio

Privaträtt och insolvens

Enhetschef Pekka Pulkkinen

Kontaktinformation

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

AIPA-projektet

Lauri ( OM ) Hirvonen, tiedonhallinnan asiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
+358295150114 

Ulla Honkanen, sakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
+358295150226 

Netta Keskiväli, projektkoordinator

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
+358295150052 

Kaisa Klinga,

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

Pasi Kumpula, utvecklingschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
+358295150173 

Timo-Juhani Laurila, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
+358295150199 

Marko Loisa, projektchef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
+358295150175 

Reetta Päivänen, sakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

Ratamestarintie 7 A, 00520 Helsinki
+358295150076 

Tarja Salonen, projektsekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
+358295150122 

Aki Sartolahti, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
+358295150094 

Krista Soukola, kehityspäällikkö

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
+358295150255 

Matti Vaattovaara, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, AIPA-projektet

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
+358295150084 

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Antti Leinonen, chef för avdelningen, överdirektör

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Rådet (rättsliga och inrikes frågor)

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150264 

Raili Paananen, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150250 

Tarja Riskilä, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150186 

Eeva (OM) Vasara, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150024 

Civilrätt

Sofia Aspelund, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150554 

Joanna Grandell, överinspektör

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

namnlagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150220 

Riitta Haapasaari, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

produktansvarskadeersättning, lagstiftningförsäkringar, lagstiftningindrivning av skuld

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150139 

Johanna Hossa, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150195 

Katri Kummoinen, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

internationell civilrättköplagtransporträttkonsumentskyddkonsumtionskreditproduktansvarförsäkringar, lagstiftningobligationsrätte-handel

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150266 

Kirsikka Linnanmäki, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150045 

Kirsi Ruuhonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150120 

Salla Silvola, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

äktenskapslagstiftningBryssel II förordningassisterad befruktningfaderskap, lagstiftningnamnlagstiftningfamiljelagstiftningarvsfrågorsurrogatmoderskap

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150314 

Domstolsärenden

Inka Grönqvist, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150096 

Anne Hallavainio, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

nämndemändomstolarna

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150458 

Riku Jaakkola, ledande sakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150077 

Katariina Jämsén, högskolepraktikant

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150111 

Arja Kinnunen, koulutusasiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

Snellmaninkatu 5, 00170 Helsinki
+358295150227 

Kati Kivistö, koulutusasiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150292 

Piritta Koivukoski, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150026 

Anu Koivuluoma, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

förvaltningsrättskipning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150228 

Satu Korpela, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150037 

Sami Kyllästinen, högskolepraktikant

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki

Jyrki Määttä, projektchef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

+358295649743 

Sanna Nevalainen, projektikoordinaattori

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150017 

Ari Pajuniemi, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150216 

Sakari Perkiömäki, inspektör

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150472 

Sari Piiroinen, koulutuskoordinaattori

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

Snellmaninkatu 5, 00170 Helsinki
+358295150277 

Marja Reijonen, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150032 

Mika Risla, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

nämndemänrättegångsbiträdesnämnden

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150190 

Essi Suonvieri, inspektör

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150048 

Sanna Tiensuu, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150273 

Katja Tuominiemi, koulutuskoordinaattori

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

Snellmaninkatu 5, 00170 Helsinki
+358295150015 

Aino Weissenfelt, koulutuskoordinaattori

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Domstolsärenden

Snellmaninkatu 5, 00170 Helsinki
+358295150312 

HAIPA-projektet

Heidi Aalto, Assistent

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
+358295150305 

Sami Aalto, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
+358295150325 

Annika Aroharju, sakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
+358295150012 

Raija Hietala, projektkoordinator

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
+358295150281 

Jukka Hyyryläinen, sakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
+358295150028 

Noora Paajanen, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
+358295150282 

Juuso Peltonen, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
+358295150023 

Riikka Pirttisalo, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, HAIPA-projektet

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
+358295150013 

Internationell rättshjälp

Katja Danner, kansainvälisten asioiden sihteeri

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki

Anna-Lena Halttunen, kansainvälisten asioiden sihteeri

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärenden

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150364 

Juhani Korhonen, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150208 

Maija Leppä, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

EU:s civilrättsliga nätverkinternationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150301 

Essi Lindén, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150091 

Taina Neira, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning av brottslingaröverförande av dömda

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150070 

Tanja Niemi, projektchef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärendenEU:s civilrättsliga nätverk

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150464 

Merja Norros, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i civilmål

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150590 

Hetaliisa Nurmi, högskolepraktikant

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150058 

Hanna Rantala, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150386 

Mimmu Rättilä, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150161 

Pauliina Virta, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150046 

Privaträtt och involvens

Mari Aalto, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsanering

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150502 

Vappu Halonen, Specialist, EU ärenden

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295160249 

Aleksi Heikkilä, tutkija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150283 

Markus Ingström, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150060 

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150074 

Saija Partanen, högskolepraktikant

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsnki
+358295150115 

Pekka Pulkkinen, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenborgenobligationsrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150224 

Jari Salila, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150584 

Jukka Siro, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150021 

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150558 

Tuukka Vähätalo, lainsäädäntösihteeri

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursbötesförfarande

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150240 

Rättsskyddstjänster

Kirta Heine, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

rättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150214 

Sanna Helesuo, specialplanerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

+358295150005 

Tuire Honko, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

rättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150242 

Harri Jeskanen, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150132 

Anu Laine, utvecklingschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150274 

Kari Liede, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150210 

Merja Muilu, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

advokaterrättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150200 

Marko Niiranen, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150097 

Satu Ojala, koulutuskoordinaattori

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

Snellmaninkatu 5, 00170 Helsinki
+358295150162 

Sami Pajukangas, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150594 

Anni Pentti, Samordnare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälputsökning och betalningsanmärkning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150327 

Antti Rein, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

utsökning och betalningsanmärkning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150402 

Maaria Rubanin, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150140 

Elisabet Schroderus, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150066 

Minna Sipola, koulutusasiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

Snellmaninkatu 5, 00170 Helsinki
+358295150419 

Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150262 

Marika Yli-Ikkelä, koulutuspäällikkö

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

Snellmaninkatu 5, 00170 Helsinki
+358295150174