Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Avdelningen för privaträtt och rättsvård svarar för lagberedningen i fråga om privaträtt, rättegångsförfarandet i tvistemål och ansökningsärenden samt insolvensrätt.

Till avdelningen hör resultatstyrning av Riksfogdeämbetet, rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten, konkursombudsmannens byrå och konsumenttvistenämnden samt myndighetsuppgifter inom internationell rättshjälp. Dessutom behandlar avdelningen bl.a. domarutnämningar och ärenden som anknyter till nämnden för namnärenden.

Vid avdelningen för privaträtt och rättsvård finns fyra enheter: enheten för internationell rättshjälp, enheten för rättsskyddstjänster, enheten för civilrätt samt enheten för privaträtt och insolvens.

Avdelningschef Antti Leinonen

Internationell rättshjälp

Enhetschef Merja Norros

Rättsskyddstjänster

Enhetschef Merja Muilu

Civilrätt

Enhetschef Katri Kummoinen

Privaträtt och insolvens

Enhetschef Pekka Pulkkinen

Kontaktinformation

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150506 

Antti Leinonen, chef för avdelningen, överdirektör

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150264 

Raili Paananen, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150250 

Tarja Riskilä, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150118 

Civilrätt

Sofia Aspelund, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150554 

Joanna Grandell, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

namnlagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150220 

Riitta Haapasaari, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

produktansvarskadeersättning, lagstiftningförsäkringar, lagstiftningindrivning av skuld

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150139 

Johanna Isoaho, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150210 

Mirja Kapraali, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

konsumtionskreditindrivning av skuld

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150033 

Outi Kemppainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

Bryssel II förordningadoptioneräktenskapslagstiftningintressebevakningförmyndarskapinternationell civilrättbarns rättigheterfamiljelagstiftningarvsfrågor

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150260 

Katri Kummoinen, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

internationell civilrättköplagtransporträttkonsumentskyddkonsumtionskreditproduktansvarförsäkringar, lagstiftningobligationsrätte-handel

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150266 

Ida-Sofia Liljavirta, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150017 

Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150015 

Laura Määttänen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki

Jussi Päivärinne, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150122 

Salla Silvola, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

äktenskapslagstiftningassisterad befruktningfaderskap, lagstiftningnamnlagstiftningfamiljelagstiftningarvsfrågorsurrogatmoderskapintressebevakningförmyndarskap

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150314 

Esikunta

Anne Hallavainio, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Esikunta

domstolarna

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150458 

Internationell rättshjälp

Anna-Lena Halttunen, kansainvälisten asiain sihteeri

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150228 

Juhani Korhonen, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning för brottöverförande av dömda

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150208 

Maija Leppä, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

EU:s civilrättsliga nätverkinternationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150301 

Taina Neira, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning för brottcivilkrishanteringöverförande av dömda

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150070 

Tanja Niemi, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärendenEU:s civilrättsliga nätverk

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150464 

Merja Norros, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150590 

Hanna Rantala, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150386 

Mimmu Rättilä, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150161 

Victoria Turunen, AMK-harjoittelija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150099 

Eeva Vasara, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150024 

Pauliina Virta, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150046 

Privaträtt och involvens

Mari Aalto, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsaneringinsolvensrättföretagssaneringutsökningslagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150502 

Katri Aho, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150084 

Aleksi Heikkilä, tutkija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150283 

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150074 

Juha Jokinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150039 

Piritta Koivukoski-Kouhia, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150026 

Maarit Leppänen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

Bryssel I förordninginternationell civilprocessrätträttegångsförfarande i tvistemålmedling i tvistemål

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150276 

Johanna Mäkitalo, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150092 

Pekka Pulkkinen, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150224 

Jari Salila, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150584 

Jukka Siro, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150021 

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagstiftelseföreningarbolagsrättandelslagvärdepapper

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150558 

Tuukka Vähätalo, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsaneringinsolvensrättföretagssaneringutsökningslagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki

Rättsskyddstjänster

Kirta Heine, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

rättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150214 

Sanna Helesuo, specialplanerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

ekonomi- och skuldrådgivning

+358295150005 

Tuire Honko, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

rättshjälpintressebevakning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150242 

Harri Jeskanen, toimitila-asiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150132 

Arja Kinnunen, koulutusasiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

Eteläesplanadi 10, 00170 Helsinki
+358295150227 

Merja Muilu, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

advokaterrättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150200 

Satu Ojala, koulutuskoordinaattori

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

Eteläesplanadi 10, 00170 Helsinki
+358295150162 

Sami Pajukangas, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150594 

Anni Pentti, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälputsökning och betalningsanmärkning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150327 

Antti Rein, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

utsökning och betalningsanmärkning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150402 

Maaria Rubanin, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150140 

Terhi Salmela, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150203 

Elisabet Schroderus, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

ekonomi- och skuldrådgivning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150066 

Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälp

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150262 

Marika Yli-Ikkelä, koulutusasiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

Eteläesplanadi 10, 00170 Helsinki
+358295150174