Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Avdelningen för privaträtt och rättsvård svarar för lagberedningen i fråga om privaträtt, rättegångsförfarandet i tvistemål och ansökningsärenden samt insolvensrätt.

Till avdelningen hör resultatstyrning av Riksfogdeämbetet, rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten, konkursombudsmannens byrå och konsumenttvistenämnden samt myndighetsuppgifter inom internationell rättshjälp. Dessutom behandlar avdelningen bl.a. domarutnämningar och ärenden som anknyter till nämnden för namnärenden.

Vid avdelningen för privaträtt och rättsvård finns fyra enheter: enheten för internationell rättshjälp, enheten för rättsskyddstjänster, enheten för civilrätt samt enheten för privaträtt och insolvens.

Avdelningschef Antti Leinonen

Internationell rättshjälp

Enhetschef Maija Leppä

Rättsskyddstjänster

Enhetschef Merja Muilu

Civilrätt

Enhetschef Katri Kummoinen

Privaträtt och insolvens

Enhetschef Mari Aalto

Kontaktinformation

Avdelningen för privaträtt och rättsvård