Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Avdelningen för privaträtt och rättsvård svarar för lagberedningen i fråga om privaträtt, rättegångsförfarandet i tvistemål och ansökningsärenden samt insolvensrätt.

Till avdelningen hör resultatstyrning av Riksfogdeämbetet, rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten, konkursombudsmannens byrå och konsumenttvistenämnden samt myndighetsuppgifter inom internationell rättshjälp. Dessutom behandlar avdelningen bl.a. domarutnämningar och ärenden som anknyter till nämnden för namnärenden.

Vid avdelningen för privaträtt och rättsvård finns fyra enheter: enheten för internationell rättshjälp, enheten för rättsskyddstjänster, enheten för civilrätt samt enheten för privaträtt och insolvens.

Avdelningschef Antti Leinonen

Internationell rättshjälp

Enhetschef Merja Norros

Rättsskyddstjänster

Enhetschef Merja Muilu

Civilrätt

Enhetschef Katri Kummoinen

Privaträtt och insolvens

Enhetschef Pekka Pulkkinen

Kontaktinformation

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

Hanna-Leena Iso-Ketola, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150506
E-post

Antti Leinonen, chef för avdelningen, överdirektör

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150264
E-post

Raili Paananen, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150250
E-post

Tarja Riskilä, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150118
E-post

Civilrätt

Sofia Aspelund, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

sakrättköplaginteckningarkonsumentskyddkonsumtionskredithittegodsborgene-handel

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150554
E-post

Joanna Grandell, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

namnlagstiftning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150220
E-post

Riitta Haapasaari, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

produktansvarskadeersättning, lagstiftningförsäkringar, lagstiftningindrivning av skuld

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150139
E-post

Mirja Kaspianranta, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

konsumtionskreditindrivning av skuld

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150033
E-post

Outi Kemppainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

Bryssel II förordningadoptioneräktenskapslagstiftningintressebevakningförmyndarskapinternationell civilrättbarns rättigheterfamiljelagstiftningarvsfrågor

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150260
E-post

Katri Kummoinen, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

internationell civilrättköplagtransporträttkonsumentskyddkonsumtionskreditproduktansvarförsäkringar, lagstiftningobligationsrätte-handel

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150266
E-post

Ida-Sofia Liljavirta, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150017
E-post

Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150015
E-post

Laura Määttänen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki

Jussi Päivärinne, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150122
E-post

Salla Silvola, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Civilrätt

äktenskapslagstiftningassisterad befruktningfaderskap, lagstiftningnamnlagstiftningfamiljelagstiftningarvsfrågorsurrogatmoderskapintressebevakningförmyndarskap

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150314
E-post

Esikunta

Maija Wahlström, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Esikunta

adressEteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI
telefonnummer +358295150608
E-post

Internationell rättshjälp

Anna-Lena Halttunen, kansainvälisten asiain sihteeri

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärenden

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150228
E-post

Salla Hyvönen, projektchef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150095
E-post

Anna Immonen, sakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärenden

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150019
E-post

Tuuli Kainulainen, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki

Juhani Korhonen, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning för brottöverförande av dömda

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150208
E-post

Maija Leppä, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

EU:s civilrättsliga nätverkinternationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150301
E-post

Taina Neira, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i brottmålutlämning för brottcivilkrishanteringöverförande av dömda

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150070
E-post

Tanja Niemi, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationella underhållsbidragsärendenEU:s civilrättsliga nätverk

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150464
E-post

Merja Norros, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150590
E-post

Hanna Rantala, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150386
E-post

Mimmu Rättilä, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150161
E-post

Eeva Vasara, administrativ medarbetare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150024
E-post

Pauliina Virta, regeringssekreterare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Internationell rättshjälp

internationell rättshjälp i civilmålbortförande av barn

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150046
E-post

Privaträtt och involvens

Mari Aalto, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsaneringinsolvensrättföretagssaneringutsökningslagstiftning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150502
E-post

Katri Aho, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150084
E-post

Aleksi Heikkilä, tutkija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150283
E-post

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

bostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrättvärdepapperlagberedning, utveckling

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150074
E-post

Juha Jokinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepapperbostadsaktiebolagöppet bolagkommanditbolagaktiebolagandelslagstiftelseföreningarbolagsrätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150039
E-post

Laura Kaivosoja, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

telefonnummer +358295150096
E-post

Piritta Koivukoski-Kouhia, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150026
E-post

Maarit Leppänen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

Bryssel I förordninginternationell civilprocessrätträttegångsförfarande i tvistemålmedling i tvistemål

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150276
E-post

Johanna Mäkitalo, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150092
E-post

Pekka Pulkkinen, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150224
E-post

Jari Salila, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

fastighetsköplagfartjordabalkenmiljörätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150584
E-post

Jukka Siro, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150021
E-post

Markus Tervonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

värdepappersakrättinteckningarfastighetsköplagfartjordabalkenbolagsrätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150558
E-post

Tuukka Vähätalo, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Privaträtt och involvens

konkursskuldsaneringinsolvensrättföretagssaneringutsökningslagstiftning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki

Rättsskyddstjänster

Kirta Heine, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

rättshjälp

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150214
E-post

Sanna Helesuo, specialplanerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

ekonomi- och skuldrådgivning

telefonnummer +358295150005
E-post

Tuire Honko, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

rättshjälpintressebevakning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150242
E-post

Harri Jeskanen, toimitila-asiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150132
E-post

Arja Kinnunen, koulutusasiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

adressEteläesplanadi 10, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295150227
E-post

Merja Muilu, enhetschef

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

advokaterrättshjälp

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150200
E-post

Elisa Musakka, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150255
E-post

Satu Ojala, koulutuskoordinaattori

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

adressEteläesplanadi 10, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295150162
E-post

Sami Pajukangas, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150594
E-post

Anni Pentti, planerare

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälputsökning och betalningsanmärkning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150327
E-post

Antti Rein, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

utsökning och betalningsanmärkning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150402
E-post

Maaria Rubanin, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälp

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150140
E-post

Terhi Salmela, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150203
E-post

Elisabet Schroderus, specialsakkunnig

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

ekonomi- och skuldrådgivning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150066
E-post

Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringsråd

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

intressebevakningrättshjälp

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150262
E-post

Iitu Viertola, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan esittelijä

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster, Oikeudenkäyntiavustajalautakunta

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295643412
E-post

Marika Yli-Ikkelä, koulutusasiantuntija

Avdelningen för privaträtt och rättsvård, Rättsskyddstjänster

adressEteläesplanadi 10, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295150174
E-post