Hyppää sisältöön
Media

Vammaisten henkilöiden vapaa liikkuvuus EU-ministerien asialistalla

oikeusministeriösosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.11.2023 12.38
Tiedote

EU-maiden työ- ja sosiaaliministerien kokousaiheena Brysselissä 27.–28.11. on muun muassa eurooppalainen vammaiskortti. Keskustelua käydään myös vihreästä sopimisesta työpaikoilla, EU:n rasismin vastaisesta toimintasuunnitelmasta sekä sosiaalisista investoinneista. Suomea edustaa sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso. 

Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden ministerineuvosto kokoontuu työ- ja sosiaaliministerikokoonpanossa 27.–28.11.2023 Brysselissä. 

Esitys vammaiskortin käyttöönotosta etenee

Neuvosto käsittelee Euroopan komission syyskuussa tekemää direktiiviehdotusta, jonka mukaan kaikissa jäsenmaissa otettaisiin käyttöön eurooppalainen vammaiskortti ja vammaisille henkilöille tarkoitettu eurooppalainen pysäköintilupa. Neuvoston on määrä hyväksyä yleisnäkemys asiasta.

Suomi pitää aloitetta tärkeänä ja katsoo sen edistävän vammaisten henkilöiden vapaata liikkuvuutta. Aloite edistää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen toimeenpanoa. 

Suomi on ollut yksi eurooppalaisen vammaiskortin pilottimaa, ja Suomella on hyviä kokemuksia kortin käyttöönotosta. Suomi on myös ollut aktiivisesti vaikuttamassa aloitteen sisältöön. Suomen esiin tuomat tavoitteet on huomioitu esityksessä erittäin hyvin.

Keskustelussa työ rasismin torjumiseksi

Ministerit käyvät neuvostossa periaatekeskustelun EU:n rasismin vastaisesta toimintasuunnitelmasta vuosille 2020-2025. Komissio on työskennellyt toimintasuunnitelman toimeenpanemiseksi EU-tasolla ja tukenut jäsenmaita kansallisten rasismin vastaisten toimintaohjelmien laatimisessa. 

EU:n rasismin vastainen toimintasuunnitelma on linjassa Suomen toimeenpaneman politiikan kanssa. Antamassaan tiedonannossa hallitus on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä rasismin vähentämiseksi. Suomi pitää myös tärkeänä, että rasismia ja syrjintää torjutaan kaikilla sektoreilla ja kaikilla tasoilla. 

Ministerit käyvät maanantaina 27.11. myös toisen periaatekeskustelun. Sen aiheena on vihreä sopiminen työpaikoilla, eli miten sopimisessa voitaisiin huomioida ympäristövaikutukset ja ilmastonmuutos. Ministerit keskustelevat toimenpiteistä, joita EU, jäsenvaltiot ja työmarkkinaosapuolet voivat tehdä edistääkseen vihreitä työehtosopimusneuvotteluja. Ministereiden on myös tarkoitus hyväksyä jäsenmaiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat vuodelle 2023. 

Tiistaina 28.11. ministerit käyvät periaatekeskustelua sosiaalisista investoinneista. 

Asialistalla useita päätelmiä

Ministerien on tarkoitus hyväksyä useita päätelmiä. Hyväksyttävänä ovat ensinnäkin päätelmät koko elämän kattavien hoitojärjestelmien muutoksesta kohti kokonaisvaltaisia, yksilökeskeisiä ja yhteisöpohjaisia malleja sisältäen sukupuolinäkökulman. Päätelmät käsittelevät sekä varhaiskasvatusta että pitkäaikaishoitoa. Toiseksi hyväksytään päätelmät digitalisaatiosta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisessa. Kolmannet päätelmät pohjautuvat Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raporttiin koskien vammaisten henkilöiden tukemista. Lisäksi hyväksyttävänä ovat puheenjohtajan päätelmät työpaikkademokratiasta. Suomi voi hyväksyä nämä kaikki päätelmät.

Ministerit keskustelevat lounaalla vihreän ja digitaalisen siirtymän vaikutuksista irtisanomissuojaan.

Lisätietoja:

sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Nuutti Hyttinen, p. 0295 163 073 
kansainvälisten asiain johtaja Pasi Korhonen, STM, p. 0295 163 175
neuvotteleva virkamies Satu Leino, STM, p. 0295 163 498
erityisasiantuntija Mia Luhtasaari, OM, p. 0295 150 130
johtava asiantuntija Jenni Heikka, TEM, p. 0295 047 163
Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]

Sivun alkuun