Hyppää sisältöön
Media

Ahvenanmaan itsehallintolain kokonaisuudistus lausuntokierrokselle

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 6.7.2021 13.42
Tiedote

Oikeusministeriö on valmistellut luonnoksen hallituksen esitykseksi kokonaan uudesta Ahvenanmaan itsehallintolaista. Uudistuksen tavoitteena on ajantasaistaa laki ja luoda mahdollisuudet itsehallinnon kehittämiseksi nykyistä joustavammalla tavalla. Hallituksen esityksen jatkovalmistelu tapahtuu lausuntopalautteen pohjalta.

Uusi laki korvaisi vuoden 1991 itsehallintolain ja olisi neljäs itsehallintolaki. Hallituksen esitys ei muuta itsehallinnon nykyistä asemaa valtiosäännössä, mutta sen tarkoituksena on selkeyttää itsehallintolain suhdetta perustuslakiin. Uudistuksen lähtökohtana on luoda itsehallintolaki, jossa otetaan huomioon nykyisen lain säätämisen jälkeen, lähes 30 vuotta sitten tapahtuneet yhteiskunnalliset muutokset.

- Olen iloinen, että työ Ahvenanmaan itsehallintolain uudistamiseksi on nyt näin pitkällä. Olisi hienoa, jos saisimme lakiehdotuksen maakuntapäiville ja eduskuntaan nyt kun Ahvenanmaa viettää parhaillaan itsehallinnon satavuotisjuhlavuotta, toteaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Enemmän vaikutusvaltaa maakuntapäiville

Hallituksen esitysluonnos on oikeusministeriön ehdotus, jota on työstetty yhdessä maakuntahallituksen kanssa. Keskustelut osapuolten välillä jatkuvat ja eräitä asiakohtia valmistellaan edelleen, ja ehdotus voi näin ollen asiallisesti ja teknisesti muuttua lausuntokierroksen jälkeen.

Uudistamisen keskeisenä tavoitteena on sellainen Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmä, joka olisi nykyistä muuntuvampi ja tarpeen mukaan mahdollistaisi muun muassa eräiden eduskunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvien toimivallan alojen joustavamman siirtämisen Ahvenanmaan maakuntapäiville. Ahvenanmaa saisi näin enemmän vaikutusvaltaa toteuttaa tarvittavia muutoksia eri yhteiskuntasektoreilla tapahtuvaa jatkuvaa kehitystä silmällä pitäen.

Lakiehdotukseen sisältyy luettelot maakuntapäiville kuuluvista lainsäädäntövallan aloista ja eduskunnan lainsäädäntövallan aloista Ahvenanmaalla. Lainsäädäntövallan jaon ehdotetaan sisältävän myös yksinkertaistettuja menettelyitä koskevat säännökset, joilla eduskunnan toimivaltaa Ahvenanmaalla voidaan muuttaa tietyiltä osin. Säännös sellaisista eduskunnan toimivallan aloista, jotka maakuntapäivien ehdotetaan voivan yksipuolisesti siirtää itselleen, on uusi. 

Lakiesitys sisältää myös useita selvennyksiä ja täsmennyksiä nykyisiin säännöksiin, jotka koskevat muun muassa maakuntapäivien ja Ahvenanmaan hallituksen jäsenten asemaa, kielellisiä oikeuksia ja Euroopan unionin asioiden käsittelyä.

Ehdotettu laki on käsiteltävä perustuslain säätämistä koskevassa järjestyksessä ja hyväksyttävä Ahvenanmaan maakuntapäivien määräenemmistön päätöksellä, jotta se tulisi voimaan. Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024.

Lausunnot lakiluonnoksesta pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta oikeusministeriölle viimeistään torstaina 9.9.2021.

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos, valtioneuvoston määräämä Ahvenanmaan itsehallintoa koskevien asioiden esittelijä oikeusministeriössä, Janina Groop-Bondestam, p. 0295 150 334, [email protected]
Yksikönpäällikkö Corinna Tammenmaa, p. 0295 150 181, [email protected]

Sivun alkuun