Hyppää sisältöön
Media

Aikataulu ei mahdollista saamelaiskäräjävaalien siirtoa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2019 12.10
Tiedote

Pääministeri Rinteen hallitusohjelman mukaan pikaisella aikataululla selvitetään saamelaiskäräjävaalien ajankohtaan liittyvä kysymys. Selvityksen ja eduskunnan aikataulujen perusteella on kuitenkin nähtävissä, että syyskuussa pidettäviä saamelaiskäräjävaaleja ei ole enää mahdollista siirtää.

Kysymys saamelaiskäräjävaalien mahdollisesta siirrosta liittyy YK:n ihmisoikeuskomitean 1.2.2019 julkistamiin ratkaisuihin. Suomen todettiin loukanneen YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta saamelaiskäräjien vaaliluetteloon ottamista koskeneissa valitusasioissa. Ihmisoikeuskomitea painotti ratkaisuissaan saamelaisten itsemääräämisoikeutta asemansa ja yhteisönsä jäsenyyden osalta.

Hallitusohjelman mukaisesti hallitus kunnioittaa ja edistää kaikkien saamelaisten ja saamelaisryhmien kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista ottaen huomioon kansainväliset sopimukset. Osana tätä työtä selvitetään ILO 169 -sopimuksen ratifioinnin edellytyksiä, jatketaan työtä saamelaiskäräjälain uudistamiseksi sekä totuus- ja sovintokomission käynnistämiseksi. Hallituksen aikomuksena on jatkaa dialogia saamelaiskäräjien kanssa saamelaiskäräjälain uudistuksen ja muiden saamelaisiin liittyvien hankkeiden edistämisestä.

- Saamelaiset ovat perustuslain mukaan alkuperäiskansa, ja heille kuuluu alkuperäiskansa-asemaan liittyvä oikeus olla itse mukana vaikuttamassa heitä koskeviin asioihin, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson painottaa.

Saamelaiskäräjät on katsonut, että syyskuun 2019 saamelaiskäräjävaalit olisi tullut siirtää, jotta lainsäädäntöä voitaisiin päivittää ja näin välttyä uusilta YK-sopimusten loukkauksilta.

Lisätietoja:

erityisavustaja Otto Andersson puh. 0295 150 121, [email protected]

osastopäällikkö Johanna Suurpää, puh. 0295 150 534, [email protected]

Sivun alkuun