Hoppa till innehåll
Media

Tidtabellen tillåter inte att sametingsvalet senareläggs

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2019 12.10
Pressmeddelande

Enligt statsminister Rinnes regeringsprogram ska frågan om sametingsvalets tidpunkt utredas med snabb tidtabell. En utredning och riksdagens tidtabeller visar dock att det inte längre är möjligt att senarelägga sametingsvalet, som ska hållas i september.

Frågan om en eventuell senareläggning av sametingsvalet har samband med FN:s människorättskommittés avgöranden från den 1 februari 2019. Finland konstaterades ha brutit mot FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter i klagomål som gällde upptagandet i vallängden för sametinget. I sina avgöranden betonade människorättskommittén samernas självbestämmanderätt med tanke på deras ställning och medlemskap i samesamfundet.

I enlighet med regeringsprogrammet respekterar och främjar regeringen förverkligandet av alla samers och samegruppers språkliga och kulturella rättigheter med beaktande av internationella fördrag. Som en del av detta arbete kommer förutsättningarna för ratificering av ILO:s konvention nr 169 att utredas, och arbetet för att revidera sametingslagen och tillsätta en sannings- och försoningskommission kommer att fortsätta. Regeringen har för avsikt att fortsätta dialogen med sametinget för att främja revideringen av sametingslagen och andra projekt som gäller samerna.

– Samerna är enligt grundlagen ett urfolk, och i egenskap av urfolk har de rätt att själva vara med och påverka i frågor som gäller dem, understryker justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Sametinget har ansett att sametingsvalet i september 2019 borde senareläggas för att lagstiftningen ska kunna uppdateras, så att man kan undvika nya brott mot FN:s konventioner.

Ytterligare information:

specialmedarbetare Otto Andersson, tfn 0295 150 121, [email protected]

Johanna Suurpää, avdelningschef, tfn 050 5209320, [email protected]

Tillbaka till toppen