Hyppää sisältöön
Media

Syyttäjien toimivalta laajenee vuoden 2012 alusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2011 10.24
Tiedote -

Paikallistason syyttäjien eli kihlakunnansyyttäjän ja apulaissyyttäjän toimivalta laajenee ensi vuoden alusta kunkin syyttäjänviraston toimialueelta koko maahan.

Muutos on osa 1.1.2012 voimaantulevaa uudistusta, jossa aiemmin useaan eri lakiin sisältyneet syyttäjäntoimintaa sekä syyttäjälaitosta ja sen hallintoa koskevat säännökset koottiin yhteen lakiin syyttäjälaitoksesta. Muilta osin uusi laki vastaa nykytilaa.

Syyttäjät tarvitsevat laajempaa alueellista toimivaltaa esimerkiksi silloin, kun rikosjuttu ulottuu oman viraston toimialueen ulkopuolelle. Tähän asti syyttäjän on tullut pyytää valtakunnansyyttäjältä lupa saadakseen valtuudet toimia oman alueensa ulkopuolella. Vuosittain lupia on annettu 100 - 200. Toimialueen laajenemisesta huolimatta aluesyyttäjät hoitavat kuitenkin jatkossakin pääasiassa oman alueensa rikosasioita.

Lakia täydentävässä asetuksessa säädetään ensimmäistä kertaa syyttäjien toimimisesta oman erikoistumisalansa erikois- ja avainsyyttäjän tehtävissä.

Vuodenvaihteen jälkeen syyttäjät eivät enää toimi virkansa puolesta kaupanvahvistajina.

Palvelutoimistoihin muutoksia

Syyttäjänvirastojen kaksi palvelutoimistoa lakkautetaan vuoden vaihteessa: ne ovat Raision palvelutoimisto Länsi-Suomen syyttäjänvirastosta ja Äänekosken palvelutoimisto Keski-Suomen syyttäjänvirastosta. Palvelutoimistojen lakkauttaminen ei vaikuta kansalaisten saamaan palveluun, sillä syyttäjillä on vain vähäisessä määrin yleisöpalvelua. Useimmiten yhteydenpito syyttäjään onnistuu puhelimitse tai sähköpostilla.

Vuoden 2012 alusta lukien syyttäjänvirastoja on 13. Päätoimipaikkojen lisäksi palvelutoimistoja on 25.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Leena Kuusama, OM, puh. (09) 1606 7734 ja
valtionsyyttäjä Christer Lundström, Valtakunnansyyttäjänvirasto, puh. 029 562 20817

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun