Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä pitää tarpeellisena uudistaa Ahvenanmaan itsehallintolakia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 24.1.2013 12.05
Tiedote -

Oikeusministeriön asettama parlamentaarinen työryhmä arvioi, että Ahvenanmaan itsehallintolaki tulisi uudistaa nykyaikaisemmaksi ja joustavammaksi. Uudistamisessa tulisi harkita lain kehittämistä toimivaltakysymysten osalta nykyistä yleisluontoisemmaksi. Yksityiskohdista voitaisiin työryhmän mukaan säätää tavallisella lailla ja maakuntapäivien suostumuksella.

Työryhmän tehtävänä oli alustavasti kartoittaa Ahvenanmaan itsehallinnon toimivuutta ja selvittää mahdollisia tarpeita kehittää itsehallintoa. Ahvenanmaan itsehallintolakia voidaan muuttaa vain perustuslain säätämisjärjestyksessä ja lisäksi muuttaminen edellyttää Ahvenanmaan maakuntapäivien 2/3 määräenemmistön päätöstä.

Itsehallintolaki on työryhmän mukaan toiminut pääasiassa hyvin. Yksittäisissä asioissa kuitenkin on korjaustarpeita. Työryhmä toteaa, että itsehallintolain nykyaikaistaminen edellyttää perusteellista jatkovalmistelua. Se tulee tehdä valmisteluelimessä, jonka valtioneuvosto ja Ahvenanmaan maakuntahallitus yhdessä asettavat.

Poliittista vuoropuhelua tulee työryhmän mielestä lisätä valtakunnan ja maakunnan välillä. Itsehallinnon kehittäminen merkitsee maakunnan vastuun lisäämistä omien, etenkin talouteen liittyvien asioiden hoidossa. Suomen EU-jäsenyys rajoittaa kuitenkin liikkumavaraa. Työryhmä painottaa, että Ahvenanmaan vaikutusmahdollisuudet sitä koskevissa EU-asioissa on turvattava.

Verotusoikeus on Ahvenanmaalla nostettu esille lainsäädäntöalana, jonka osalta olisi välitön tarve siirtää toimivaltaa valtiolta maakunnalle. Verotustoimivaltaa ei voida työryhmän mielestä kokonaan siirtää maakuntaan, mutta jatkossa voitaisiin selvittää mahdollisuutta muuttaa nykyistä järjestelmää siten, että Ahvenanmaalla kertyvät verot tuloutettaisiin suoraan maakunnan talousarvioon. Työryhmä korostaa, että verotustoimivallan siirtäminen maakunnalle ei saisi johtaa epäterveeseen verokilpailuun. Siirtäminen edellyttäisi myös EU-oikeuteen ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvien ongelmien ratkaisemista.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, puh. 02951 50160
neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam, puh. 02951 50334
sähköposti: [email protected]

Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen

Sivun alkuun