Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä selvittämään syytteestä sopimisen käyttöönottoa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 10.10.2011 7.00
Tiedote -

Oikeusministeriön työryhmä ryhtyy selvittämään syytteestä sopimisen mahdollista käyttöönottoa. Lisäksi työryhmä selvittää syyttämättäjättämiseen liittyvän menettelyn kehittämistä. Lakia on tarkoitus täydentää muun muassa säännöksillä syyttäjän tekemien päätösten perustelemisesta.

Tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan laatia sellaiset syytteestä sopimista koskevat säännökset, jotka niveltyisivät joustavasti suomalaiseen rikosprosessiin ja sen käytäntöihin. Toimeksiannon mukaan uusien säännösten tulisi helpottaa viranomaisresurssien kohdentamista, tehostaa viranomaisten toimintaa ja nopeuttaa rikosasioiden esitutkintaa, syyteharkintaa ja tuomioistuinkäsittelyä kuitenkin turvaten rikoksesta epäillyn sekä asianomistajan oikeudet.

Syytteestä sopimiseen ei tulisi ryhtyä, jos se olisi vastoin painavaa yhteiskunnallista tai yksittäisen henkilön intressiä. Syytteestä sopimisen käyttöalaa pohdittaessa on harkittava, voisiko soveltamisala olla yleinen vai tulisiko sitä rajata jollain tavalla, esimerkiksi suuriin talousrikoskokonaisuuksiin.

Työryhmän tulee lisäksi laatia säännökset syyttäjien tekemien ratkaisujen perustelemisesta ottaen huomioon syyttäjätoimen erityispiirteet sekä perustelujen merkitys päätöksen saavien kannalta ja yleisesti. Laissa ei tällä hetkellä ole säädöksiä syyttäjien tekemien päätösten perustelemisesta, vaan asia on valtakunnansyyttäjän antamien ohjeiden varassa. Tilanne on muihin viranomaisiin nähden poikkeuksellinen ja myös ongelmallinen, sillä perustuslain mukaan lailla turvataan oikeus saada perusteltu päätös.

Työryhmän tulee harkita, pitäisikö seuraamusluonteista syyttämättä jättämistä koskeva päätös jatkossa laatia siten, että ratkaisussa otettaisiin kantaa vain syytteen nostamisen edellytyksiin eikä enää siihen, katsotaanko epäillyn tehneen rikoksen. Nykyisin tällaisen syyttämättäjättämispäätöksen katsotaan sisältävän syyttäjän kannanoton siitä, että henkilö on rikokseen syyllistynyt, mutta ettei tässä tapauksessa ryhdytä enempiin viranomaistoimenpiteisiin.

Työryhmän on määrä saada ehdotuksensa valmiiksi huhtikuun 2012 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, puh. 09 1606 7708

Lisätietoa hankkeesta

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun