Hyppää sisältöön
Media

Arviomuistio eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoinnista valmistunut

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.3.2011 8.00
Tiedote -

Oikeusministeri?ss? valmistuneessa arviomuistiossa katsotaan, ett? t?rke?n ry?st?n, t?rke?n pahoinpitelyn ja henkirikosten valmistelu on mahdollista kriminalisoida vain tarkasti m??ritellyin ehdoin ja rajauksin. Asia vaatisi mahdollisessa jatkovalmistelussa huolellista rajanvetoa ja perusteellista harkintaa.

Keskeinen ongelma on m??ritell?, mitk? toimet ennen rikoksen tapahtumahetke? voidaan katsoa kuuluvaksi varsinaiseen rikoksen valmisteluun. Pelkki? valmistelutoimia voi olla my?s k?yt?nn?ss? hankala n?ytt?? toteen.

Yhten? vaihtoehtona muistiossa on esitetty, ett? kriminalisoitaviksi tulisivat sellaiset valmisteluun liittyv?t toimet, jotka ovat osittain jo nykyisin rangaistavia muina rikoksina, esimerkiksi ampuma-aserikoksina. Hahmotelluissa valmistelukriminalisoinneissa rangaistavuuden ehdoksi asetettaisiin lis?ksi vaatimus, ett? tekij?n aikomuksena on tehd? rikos. Rikoksen valmistelusta ei voitaisi syytt??, jos vaara rikoksen toteutumisesta on v?h?inen.

Suomen lains??d?nn?ss? ei ole yleist? s??nn?st? rikosten valmistelusta, mutta rikoslaissa on noin 20 erityiss??nn?st? valmistelurikoksista tai tiettyjen valmistelutoimien rangaistavuudesta. S??nn?kset perustuvat usein kansainv?listen sopimusten edellytt?mien eritt?in vakavia rikoksia koskevien velvoitteiden t?ytt?miseen.

Rikosten valmistelun kriminalisointion ollut esill? julkisuudessa muun muassa Liedon rahankuljetusry?st?n sek? Kauhajoen ja Jokelan koulusurmien yhteydess?.
Muistiossa arvioidaan, ett? valmistelun kriminalisoinnilla ei olisi oletettavasti merkitt?v?? rikoksia ehk?isev?? pelotevaikutusta.

Nyt valmistunut arviomuistio l?hetet??n lausuntokierrokselle l?hip?ivin? ja k?ytett?v?ksi pohjana ty?ryhm?n tai toimikunnan valmistelulle, jos siihen katsotaan olevan tarvetta.

Lis?tiedot:
lains??d?nt?neuvos Matti Marttunen, puh. 09 1606 7653

Arviomuistio

Tuija Brax
Sivun alkuun