Hoppa till innehåll
Media

En utvärderingspromemoria om kriminalisering av förberedelse till vissa grova brott har blivit klar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.3.2011 8.00
Pressmeddelande -

I utv?rderingspromemorian som blivit klar vid justitieministeriet anses att kriminalisering av f?rberedelse till grovt r?n, grov misshandel och brott mot liv ?r m?jligt enbart genom noga angivna villkor och begr?nsningar. Om beredningen av ?rendet forts?tts kr?vs det en noggrann gr?nsdragning och grundlig ?verv?gning.

Ett centralt problem ?r att definiera vilka ?tg?rder som f?reg?r brottet kan anses h?ra till den egentliga f?rberedelsen till brott. Att det ?r fr?ga om en f?rberedande ?tg?rd kan i praktiken ocks? vara sv?rt att bevisa.

Ett alternativ som lyfts fram i promemorian ?r att kriminaliseringen ska g?lla s?dana f?rberedande ?tg?rder som delvis redan i dagens l?ge ?r straffbara som andra brott, till exempel som skjutvapenbrott. I de prelimin?ra f?rslagen till kriminalisering av f?rberedelse till brott har man dessutom st?llt som villkor att g?rningsmannen har haft f?r avsikt att beg? ett brott. ?tal ska inte kunna v?ckas f?r f?rberedelse till brott, om faran f?r att brottet fullbordas ?r liten.

I Finlands lagstiftning ing?r ingen allm?n best?mmelse om f?rberedelse till brott, men i strafflagen finns ca 20 s?rskilda best?mmelser om f?rberedelsebrott eller om straffbarheten av vissa f?rberedande ?tg?rder. I de flesta fallen h?nf?r sig best?mmelserna till fullg?randet av skyldigheterna i anslutning till synnerligen allvarliga brott enligt internationella avtal.

Kriminaliseringen av f?rberedelse till brott har diskuterats i offentligheten bland annat i samband med v?rdetransportr?net i Lundo och skolmorden i Kauhajoki och Jokela.
Enligt promemorian skulle kriminaliseringen av f?rberedelsen sannolikt inte ha n?gon betydlig brottsf?rebyggande avskr?ckande verkan.

Inom de n?rmaste dagarna skickas utv?rderingspromemorian ut p? remiss och den ska fungera som underlag f?r arbetsgruppens eller kommissionens arbete, om beredningen av ?rendet forts?tts.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsr?det Matti Marttunen, tfn 09 1606 7653

Utv?rderingspromemorian

Tuija Brax
Tillbaka till toppen