Hyppää sisältöön
Media

Asianomistajan syyteoikeuteen virkarikoksissa esitetään muutosta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2011 11.30
Tiedote -

Asianomistajan ensisijaisesta syyteoikeudesta virkarikosasioissa esitetään luovuttavaksi. Asianomistajalla olisi virkarikosta epäiltäessä toissijainen syyteoikeus, joka on pääsääntö muissakin rikosasioissa. Tällöin asianomistaja voi nostaa syytteen vain, jos syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta taikka jos esitutkintaa ei toimiteta tai se keskeytetään tai lopetetaan.

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen annettavaksi eduskunnalle tasavallan presidentin esittelyssä 18. marraskuuta 2011.

Esitys liittyy maaliskuussa 2012 voimaan tulevaan perustuslain muutokseen. Perustuslain muutosesityksessä todettiin, ettei oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen kannalta ole merkityksellistä, onko asianomistajan syyteoikeus virkarikosasioissa järjestetty ensisijaiseksi vai toissijaiseksi. Molemmat järjestelyt turvaavat riittävät oikeussuojakeinot eikä virkarikosasioissa ole perusteltua poiketa yleisestä periaatteesta, jonka mukaan virallisella syyttäjällä on ensisijainen syyteoikeus.

Virkarikosjuttuja on käräjäoikeuksissa vähän ja asianomistajan ajama virkarikossyyte on verraten harvinainen.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, puh. 09 1606 7708
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun