Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i målsägandens åtalsrätt i tjänstebrottsärenden föreslås

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2011 11.30
Pressmeddelande -

Det föreslås att den primära rätten för en målsägande att väcka åtal i ärenden som gäller tjänstebrott slopas. Vid misstanke om tjänstebrott ska målsägande ha sekundär åtalsrätt, vilket är huvudregeln också i andra brottmål. Detta betyder att en målsägande kan väcka åtal endast om åklagaren har beslutat att inte väcka åtal för brottet eller om förundersökning inte ska göras eller om den avbryts eller avslutas.

Statsrådet godkände propositionen för att överlämnas till riksdagen vid presidentföredragningen den 18 november 2011.

Propositionen ansluter sig till förslaget till ändring av grundlagen som träder i kraft i mars 2012. I förslaget till ändring av grundlagen konstaterades att huruvida rättsstatsprincipen förverkligas är inte beroende av om målsägandens åtalsrätt i ärenden som gäller tjänstebrott är primär eller sekundär. Båda arrangemangen garanterar tillräckliga rättsmedel och därför är det inte motiverat att i ärenden som gäller tjänstebrott göra undantag från den allmänna principen enligt vilken allmänna åklagaren har primär åtalsrätt.

Antalet tjänstebrottsärenden vid tingsrätterna är litet och de fall där en målsägande driver åtal i ett mål som gäller tjänstebrott är rätt sällsynta.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jaakko Rautio, tfn 09 1606 7708
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen