Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa halutaan selkiinnyttää

Oikeusministeriö 4.12.2014 13.36
Tiedote -

Henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa aiotaan selkeyttää. Asiaa koskeva lakiesitys annettiin eduskunnalle tänään 4. joulukuuta.

Esityksen mukaan uudessa laissa Rikosseuraamuslaitoksen rekistereihin tallennettavat tiedot ja tietojen luovuttamisen edellytykset määritettäisiin nykyistä lakia yksityiskohtaisemmin ja tarkkarajaisemmin. Laissa säädettäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin myös siitä, mille taholle, mihin tehtäviin, ketä koskevia ja mitä tietoja voitaisiin luovuttaa.

Tarkennuksilla lisättäisiin toiminnan sujuvuutta käytännössä ja varmistettaisiin yhdenmukaiset toimintatavat. Lisäksi laki saatettaisiin ajan tasalle vastaamaan muuttunutta rikosseuraamusalan organisaatiota.

Esityksessä huomioidaan paitsi viranomaisten lisääntyneet tiedonvaihdon tarpeet myös kasvaneet yksityisyyden suojan vaatimukset. Tavoitteena on, että tietojenvaihto viranomaisten välillä tapahtuu vain laissa säänneltyjen tiettyjen tarkkarajaisten edellytysten täyttyessä.

Rikosseuraamuslaitoksen valtakunnallisia henkilörekistereitä ovat muun muassa tuomittujen, vankien ja rangaistuslaitokseen sijoitettujen täytäntöönpano- , valvonta- ja toimintarekisteri sekä tapaajarekisteri.

Lisätietoja:
hallitussihteeri Anne Hartoneva, puh. 02951 50344
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Valikko