Hoppa till innehåll
Media

Behandlingen av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten ska förtydligas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2014 13.36
Pressmeddelande -

Behandlingen av personuppgifter inom Brottspåföljdsmyndigheten ska göras klarare. Regeringen överlämnade i dag den 4 december en proposition som gäller saken till riksdagen.

Enligt propositionen ska de uppgifter som antecknas i Brottspåföljdsmyndighetens register och förutsättningarna för utlämnande av dessa uppgifter bestämmas på ett noggrannare och klarare avgränsat sätt än i den nuvarande lagen. I lagen ska även intas mer detaljerade bestämmelser än för närvarande om vilka uppgifter som kan utlämnas. Dessutom preciseras till vilka aktörer och för vilka ändamål uppgifter får utlämnas samt vilka personer som uppgifterna kan gälla.

Ändringarna är avsedda för att göra den praktiska verksamheten smidigare och för att garantera enhetliga verksamhetssätt. Dessutom ska lagen uppdateras så att den motsvarar den förändrade organisationen inom brottspåföljdsområdet.

Utöver det ökade behovet av informationsutbyte mellan myndigheterna beaktas det i propositionen även de ökade kraven på skydd för integriteten. Syftet är att informationsutbytet mellan myndigheterna endast sker på vissa i lagen föreskrivna och klart avgränsade villkor.

Till Brottspåföljdsmyndighetens riksomfattande personregister hör bland annat verkställighetsregistret, övervaknings- och verksamhetsregistret och besökarregistret över dömda, fångar och intagna i straffanstalter.

Ytterligare upplysningar:
regeringssekreterare Anne Hartoneva, tfn 02951 50344
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen