Hyppää sisältöön
Media

Väkivallan vähentämiseen löytyy keinoja

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2011 9.00
Tiedote -

Uusien tutkimusten mukaan väkivalta työpaikoilla on lisääntynyt ja parisuhteissa myös miehet kokevat väkivaltaa yhtä paljon kuin naiset. Tutkimukset ja hankkeiden arvioinnit ovat kuitenkin osoittaneet, että väkivaltaa voidaan ehkäistä ja vähentää.

Väkivallan vähentämisessä tarvitaan laaja-alaista ja usein pitkäaikaista työtä. Se vaatii jatkuvaa kokemusten jakamista, hankkeiden arviointia ja hankkeista oppimista. Siksi rikoksentorjuntaneuvosto on nyt koonnut tietoa näistä parhaista käytännöistä uudelle teemasivustolleen osoitteeseen www.vakivalta.rikoksentorjunta.fi

Teemasivusto sisältää tietoa, jota voidaan hyödyntää väkivallan vähentämiseksi hankesuunnittelussa ja paikallisen turvallisuussuunnittelun tukena.

Euroopan kriminaalipolitiikan laitoksen erikoistutkijan Markku Heiskasen mukaan nykyisessä parisuhteessa väkivaltaa kokee miehistä 16 prosenttia. Luku on yhtä suuri kuin naisillakin. Miehille aiheutuvat vammat ovat tosin vähäisempiä kuin naisten saamat.

Englannissa on kehitetty moniammatillinen malli, jolla onnistuttiin huomattavasti vähentämään lähisuhdeväkivallan uusiutumista. Hanketta pilotoidaan parhaillaan Suomessa kolmella paikkakunnalla: Lahdessa, Itä-Helsingissä ja Oulussa. Tavoitteena on tunnistaa ja tukea uhreja, joiden kohdalla väkivallan uusiutumisen riski on korkea.

Miehen Linja on kokeillut pääkaupunkiseudulla uutta ryhmätoimintaa lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan vähentämiseksi. Samasta kulttuurisesta ympäristöstä tuleville maahanmuuttajamiehille, jotka ovat käyttäneet - tai pelkäävät käyttävänsä - väkivaltaa, tarjotaan jo kotoutumisen alkuvaiheessa mahdollisuus pohtia kulttuurisensitiivisellä tavalla omaa väkivallan käyttöään ja sen vähentämistä.

Työpaikoilla henkilöstöön kohdistunut asiakasväkivalta on lisääntynyt monilla aloilla ja ilmiöön on alettu suhtautua entistä vakavammin. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS:ssa) väkivalta- ja uhkatilanteita tulee vuosittain ilmi 1 400 - 1 600. HUS:n koko alueella on otettu käyttöön nollatoleranssi työpaikkaväkivaltaan, toimintaohjeita on päivitetty ja osastoilla aloitettu säännölliset kierrokset työturvallisuuden parantamiseksi. Huomiota on kiinnitetty uhkatilanteiden käsittelyyn sekä erilaisten riskinarviointimenetelmien kehittämiseen ja hyviksi havaittuihin keinoihin tunnistaa väkivallan riskit.

Tuloksia on saatu myös vaativissa työyhteisöissä. Suomen kaikkein väkivaltaisimpia psykoosipotilaita hoitavilla osastoilla Niuvanniemen sairaalassa onnistuttiin vähentämään potilaiden väkivaltaisuutta lisäämällä kommunikaatiota ja potilaiden osallistumista sekä karsimalla pakkokeinojen käyttöä. Samalla hoitajien potilasväkivallasta johtuvat sairaslomapäivät vähenivät.

Lisätietoja:
rikoksentorjuntaneuvoston väkivaltajaoston puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Marita Ruohonen (Suomen mielenterveysseura), puh. 050 567 7526
rikoksentorjuntaneuvos Jukka-Pekka Takala (oikeusministeriö, rikoksentorjuntayksikkö), 09 1606 8211, e-posti: [email protected]

Tuija Brax
Sivun alkuun