Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetet med att bereda genomförandet av direktivet om digitalt innehåll och digitala tjänster samt varuförsäljningsdirektivet har inletts

Justitieministeriet
7.2.2020 15.35
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för beredningen av det nationella genomförandet av direktivet om digitalt innehåll och digitala tjänster samt direktivet om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor. Avsikten med direktiven är att underlätta köp och försäljning av varor samt digitalt innehåll och digitala tjänster på webben inom EU.

Mandatperioden för den nya arbetsgruppen går ut i oktober 2020. Direktiven ska genomföras före juli 2021, och bestämmelserna ska tillämpas från och med ingången av 2022.

Direktivet om digitalt innehåll och digitala tjänster samt direktivet om försäljning av varor antogs i maj 2019.

Mer information: Sofia Aspelund, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 554, [email protected]

Projektets webbsidor 

Sivun alkuun