Nationellt genomförande av direktivet om avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster samt varuförsäljningsdirektivet

OM013:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Tavarankauppadirektiivi ja digisopimusdirektiivi on pantu täytäntöön lailla kuluttajansuojalain muuttamisesta (ks. HE 180/2021 vp, TaVM 34/2021 vp, EV 178/2021 vp). Tasavallan presidentti on vahvistanut lain 22.12.2021. Laki on tullut voimaan 1.1.2022.

Lain voimaantulosäännöstä on muutettu 15.7.2022 voimaan tulleella lailla 697/2022.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM013:00/2020

Ärendenummer VN/1051/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 4.2.2020 – 31.3.2021

Datum för tillsättande 4.2.2020

Lagberedning

RP med förslag till ändring av konsumentskyddslagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 7.9.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 41/2021
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 42/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  21.10.2021
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 178/2021

Syftet med denna proposition är att genomföra direktivet om digitalt innehåll och digitala tjänster samt varuförsäljningsdirektivet.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 554
[email protected]

Kontaktperson
Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 015
[email protected]

Mål och resultat

Avsikten är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/770 om digitalt innehåll och digitala tjänster och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771 om försäljning av varor.

Sammandrag

Tavarankauppadirektiivi ja digisopimusdirektiivi on pantu täytäntöön lailla kuluttajansuojalain muuttamisesta (ks. HE 180/2021 vp, TaVM 34/2021 vp, EV 178/2021 vp). Tasavallan presidentti on vahvistanut lain 22.12.2021. Laki on tullut voimaan 1.1.2022.

Lain voimaantulosäännöstä on muutettu 15.7.2022 voimaan tulleella lailla 697/2022.

Utgångspunkter

Direktiven hänför sig till strategin för den digitala inre marknaden, som syftar till att skapa förutsättningar för en snabbare tillväxt inom näthandeln.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.