Hyppää sisältöön
Media

Ehdotus oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta lausunnolle

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2020 14.12
Tiedote

Oikeusministeriön teettämässä selvityksessä ehdotetaan, että Suomeen perustetaan oikeusapu- ja edunvalvontavirasto. Uusi virasto huolehtisi siitä, että laadukkaita oikeusavun, edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan palveluja on saatavissa riittävästi ja yhdenvertaisesti koko maassa.

Nykyään näitä tehtäviä hoitaa kuusi oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä. Oikeusministeriö pyytää nyt lausuntoja selvityksestä. 

Selvityshenkilönä toimineen varatuomari Juhani Jokisen mukaan viraston perustaminen sopisi yhteen valtion virastorakennetta koskevien linjausten kanssa. 

Virastoon siirtyisivät tällä hetkellä oikeusministeriössä hoidettavat keskushallinnon tehtävät. Ministeriö huolehtisi jatkossakin alaa koskevasta strategisesta ja taloudellisesta ohjauksesta sekä säädösvalmistelusta.

Uuteen virastoon ehdotetaan perustettavaksi hallinnon, talouden ja kehittämisen vastuualueet sekä oikeusavun ja edunvalvonnan toimialajohtajien toiminnot. Talous-  ja velkaneuvonta säilyisi oikeusaputoimistojen yhteydessä. Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ja kuluttajariitalautakunnan keskushallintotehtäviä ei esitetä siirrettäviksi virastoon.

Selvityksen mukaan oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustaminen merkitsisi arviolta noin 2,5 miljoonan euron vuotuista lisärahoitustarvetta.

Selvityksestä voi antaa lausuntoja 29.1.2021 saakka. 

Myös oikeushallinnon erityisviranomaisten hallintopalvelujen organisointia selvitetty 

Selvityshenkilö Henrika Räsänen on selvittänyt oikeusministeriön hallinnonalan erityisviranomaisten hallintopalvelujen organisoimista yhteiseksi virastoksi. Myös tästä selvityksestä pyydetään lausuntoja. Niitä voi antaa 29.1.2021 saakka.

Selvitys koskee lapsiasiavaltuutetun toimistoa, tasa-arvovaltuutetun toimistoa, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoa, Onnettomuustutkintakeskusta, Euroopan kriminaalipoliittista instituuttia, tietosuojavaltuutetun toimistoa, tiedusteluvalvontavaltuutetun toimistoa, konkurssiasiamiehen toimistoa ja kuluttajariitalautakuntaa.

Muutoksella tavoitellaan ministeriön tehtävien selkiyttämistä ja viranomaisten hallinnollisten palvelujen järjestämistä siten, että ne palvelevat entistä paremmin toimintaa. Selvitystyötä ohjaavana tekijänä on ollut viranomaisten itsenäisyyden ja riippumattomuuden turvaaminen. 

Selvityksen mukaan hallintopalvelut tuottavan viraston perustaminen merkitsisi arviolta noin 0,9 miljoonan euron lisärahoitustarvetta vuodessa.

Kummassakaan selvityksessä ei ehdoteta muutoksia virastojen nykyisiin sijaintipaikkoihin.

Lisätietoja: 
Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston osalta
yksikönpäällikkö Merja Muilu, p. 0295 150 200, [email protected] 
hallitusneuvos Kirta Heine, p. 0295 150 214, [email protected] 

Oikeushallinnon erityisviranomaisten osalta
osastopäällikkö Tapio Laamanen, p. 0295 150 290, [email protected]  
johtava asiantuntija Juha Saunamäki, p. 0295 150 192, [email protected]

Lausuntopalvelu.fi Oikeusapu- ja edunvalvontavirasto   

Lausuntopalvelu.fi   Oikeushallinnon erityisviranomaisten hallintopalvelut

Sivun alkuun