Hyppää sisältöön
Media

Sähköinen rikosrekisteritietojen vaihto EU-maiden välillä etenee

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 18.8.2011 7.30
Tiedote -

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa lain säätämistä rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden EU-jäsenvaltioiden välillä. Lailla pantaisiin täytäntöön EU:n puitepäätös rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä.

Rikosrekisteritietojen vaihto Suomen ja muiden EU-valtioiden välillä on nykyisinkin mahdollista. Myös jatkossa periaatteena on, että se valtio, jonka kansalainen tuomittu on, säilyttää kyseisen henkilön tiedot myös muissa jäsenvaltioissa annetuista tuomioista. Tällöin se voi kattavasti vastata kansalaisen rikosrekisteritietoja koskeviin tiedusteluihin muista jäsenvaltiosta.

Työryhmä ehdottaa, että tiedot muissa jäsenvaltioissa annetuista tuomioista säilytettäisiin erillisessä säilytysrekisterissä. Siitä merkittäisiin rikosrekisteriin vain ne tuomiot, jotka vastaavat sellaista seuraamusta, joka Suomessa merkittäisiin rikosrekisteriin. Kansallista rikosrekisterijärjestelmää ei siten muutettaisi.

Jatkossa tietojen luovutus jäsenvaltioiden välillä tehostuu, kun tiedot toimitetaan yhteistyötä varten perustettavan sähköisen tietojärjestelmän avulla. Eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS) otetaan käyttöön huhtikuussa 2012. ECRIS on hajautettu tietojenvaihtojärjestelmä, eikä tarkoituksena ole perustaa jäsenvaltioiden yhteistä rikosrekisteriä. Rikosrekisteritietoja säilytetään edelleenkin ainoastaan jäsenvaltioiden hallinnoimissa tietokannoissa eikä muiden jäsenvaltioiden rikosrekisterikantoihin ole suoraa pääsyä.

Rikosrekisteritietoja luovutetaan rikosasian käsittelyä varten. Työryhmä ehdottaa, että tietoja voitaisiin jatkossa luovuttaa myös yksityisen henkilön pyytäessä tietoja omasta rikosrekisteristään. Tarkoituksena on varmistaa erityisesti se, että lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta tuomittu ei voisi pitää tällaista tuomiota salassa eikä harjoittaa lastenhoitoon liittyvää ammattitoimintaa toisessa jäsenvaltiossa.

Vankeustuomioiden lisäksi jäsenvaltiot luovuttaisivat tietoja myös tuomioistuimen määräämistä sakkorangaistuksista. Suomen osalta menettely olisi uusi, sillä nykyisin sakkorekisteristä ei luovuteta tietoja muille jäsenvaltioille.

Lainsäädäntöön otettaisiin myös nykyistä tarkemmat säännökset rikosrekisteritietojen käyttörajoituksista ja tietojen poistamisesta puitepäätöksessä tarkoitetuissa tilanteissa.

Keskusviranomaisena rikosrekisteritietojen vaihdossa olisi Oikeusrekisterikeskus. Myös tuomioistuin, syyttäjä ja poliisi voivat esittää toiselle EU-valtiolle pyynnön rikosrekisteritietojen saamiseksi.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, puh. 09 1606 7705
lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, puh. 09 1606 7678
sähköposti: [email protected]

Työryhmän mietintö

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun