Hyppää sisältöön
Media

Alaikäisen seksuaalirikoksen uhrin kärsimyskorvaus nousee maaliskuun alusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 3.2.2011 11.15
Tiedote -

Alle 18-vuotiaana seksuaalirikoksen uhriksi joutuneelle valtion varoista rikosvahinkolain nojalla maksettavan kärsimyskorvauksen enimmäismäärää korotetaan 8 800 eurosta 15 000 euroon. Korotuksella parannetaan uhrin korvaussuojaa siten, että törkeissä teoissa korvaus on nykyistä oikeammassa suhteessa uhrin kokemaan suureen kärsimykseen.

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa muutos tulemaan voimaan 1. maaliskuuta. Lisäksi eduskunnassa on paraikaa käsittelyssä hallituksen esitys, jolla kovennettaisiin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia ja saatettaisiin uusia tekoja rangaistaviksi.

Maaliskuussa voimaantulevan lainmuutoksen myötä myös henkirikoksen uhrien läheisten korvaussuoja paranee. Taloudellisista menetyksistä, kuten hautaus- ja sairaanhoitokustannuksista ja ansiomenetyksistä, korvaukset maksetaan lyhentämättöminä tosiasiassa aiheutuneiden kustannusten mukaan. Nykyisin maksettavien korvausten yhteismäärästä on tehty ennen maksatusta 160 euron perusvähennys. Jatkossa perusvähennys tehdään pelkästään aineettomista vahingoista, kuten kivusta ja särystä sekä kärsimyksestä, maksettavista korvauksista.

Lisäksi perusvähennystä korotetaan 160 eurosta 200 euroon. Korotuksella katetaan korvaussuojan parannuksista valtiolle aiheutuvat lisämenot. Kokonaisuudessaan uudistus ei siten lisää valtion kustannuksia.

Tietoa rikosvahinkolaista

Rikosvahinkolain perusteella rikoksen uhrille voidaan maksaa valtion varoista korvausta rikoksella aiheutetusta henkilövahingosta ja kärsimyksestä. Tietyissä tilanteissa korvausta voidaan maksaa myös esinevahingosta ja taloudellisesta vahingosta.

Oikeus valtion varoista maksettavaan korvaukseen on toissijainen. Siitä vähennetään korvaus, jonka rikoksen uhri on saanut rikoksentekijältä. Lisäksi siitä vähennetään korvaus, jonka uhri saa muun lain tai vakuutuksen perusteella.

Valtion varoista maksettavaa korvausta haetaan Valtiokonttorilta.

Lisätiedot:
lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila, puh. 09 1606 7719, sähköposti: [email protected]

Lisätietoa korvausten hakemisesta valtiolta: www.valtiokonttori.fi

Sivun alkuun