Hyppää sisältöön
Media

Etnisten suhteiden neuvottelukunta tiedottaa
Etnisten suhteiden neuvottelukunnan 2016–2020 toimikausi päättyi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.2.2020 16.36
Uutinen

Valtioneuvosto asetti etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO sen kuudennelle toimikaudelle 11.2.2016. Nelivuotinen toimikausi päättyi maanantaina 10.2.2020. Toimikauden aikana ETNO ja sen alaisuudessa toimivat seitsemän alueellista neuvottelukuntaa saavuttivat sille asetetut tavoitteet ja kehittivät toimintaansa vuoropuhelua ja yhteistyötä edistävänä asiantuntijaelimenä. ETNOn ”Yhdessä Suomessa” -visio 2030 toimi hyvänä taustatavoitteena koko toimikaudelle, ja vuosikohtaisesti asetetut tavoitteet saavutettiin pääasiassa hyvin.

ETNO edisti systemaattisesti 2016-2020 toimikauden aikana hyvien väestösuhteiden viitekehystä, termiä ja politiikkaa. Maahan muuttaneiden ja etnisten vähemmistöjen vaikuttamisen mahdollisuuksien edistäminen, maahanmuuttajanaisten oikeuksien esille tuominen ja monikulttuuristen nuorten yhteenkuuluvuuden vahvistaminen olivat teemoja, joita edistettiin kauden aikana. ETNOn työ on tuottanut tuloksia, sillä väestösuhteiden viitekehys on tullut tunnetuksi valtakunnallisesti ja on tavoitteena hallituksen ohjelmassa. Alueelliset ETNO neuvottelukunnat ovat jäsenten voimalla edistäneet hyviä väestösuhteita alueellaan ja samalla vahvistaneet jäsenten sitoutumista ETNOn tavoitteisiin.

ETNOn toiminnassa oli mukana liki 300 jäsentä, varajäsentä ja asiantuntijaa koko kauden aikana. ETNOn kautta osallistettiin toimintaan lukuisia ihmisiä ja toiminnassa tavoiteltiin yhteiskuntaa, jossa erilaisuuksista huolimatta ihmiset tulevat toimeen keskenään.

ETNO täyttää 50 vuotta. Ensimmäinen ETNOa edeltänyt neuvottelukunta, Siirtolaisasiain neuvottelukunta, asetettiin vuonna 1970. Vuonna 1998 asetettiin etnisten suhteiden neuvottelukunta sen ensimmäiselle toimintakaudelle työministeriön yhteydessä. ETNOn vuodesta 2015 lähtien toiminut oikeusministeriössä ja seitsemäs toimintakausi asetetaan keväällä 2020.

Lisätietoja: Peter Kariuki, [email protected] puh. +385 2951 50191

www.oikeusministerio.fi/etno

Sivun alkuun