Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för etniska relationer informerar
Mandatperioden för delegationen för etniska relationer 2016–2020 löpte ut

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.2.2020 16.36
Nyhet

Statsrådet tillsatte en delegation för etniska relationer (ETNO) för sin sjätte mandatperiod den 11 februari 2016. Den fyraåriga mandatperioden löpte ut måndagen den 10 februari 2020. Under sin mandatperiod uppnådde ETNO och dess sju regionala delegationer sina mål och utvecklade sin roll som ett sakkunnigorgan som främjar dialog och samarbete i frågor som gäller etniska relationer. ETNO:s vision ”Tillsammans i Finland 2030” var ett bra övergripande mål för hela mandatperioden och de årsvisa målen uppnåddes i regel väl.

ETNO främjade systematiskt referensramen, begreppet och politiken för goda relationer mellan befolkningsgrupper under mandatperioden 2016–2020. Teman som lyftes fram under perioden var invandrares och etniska minoriteters möjligheter att påverka, invandrarkvinnors rättigheter och samhörighetskänslan hos mångkulturella unga. ETNO:s arbete har gett goda resultat, eftersom referensramen för relationerna mellan befolkningsgrupperna har blivit känd på riksnivå och tagits in som ett mål i regeringsprogrammet. De regionala delegationerna har genom sina medlemmars arbete främjat goda relationer mellan befolkningsgrupperna inom sitt område och samtidigt stärkt medlemmarnas förbindelse till ETNO:s mål.

I ETNO:s verksamhet deltog under hela perioden närmare 300 medlemmar, ersättare och sakkunniga. ETNO lyckades engagera människor att delta i verksamheten och målet för verksamheten var ett samhälle där människor kommer överens trots sina olikheter.

I år fyller ETNO fyller 50 år. Den första delegationen för dessa frågor, delegationen för migrationsärenden, tillsattes 1970. År 1998 tillsattes den första delegationen för etniska relationer vid arbetsministeriet. Sedan år 2015 har ETNO varit verksam vid justitieministeriet och den sjunde delegationen tillsätts våren 2020.

Mer information: Peter Kariuki, [email protected], tfn +385 2951 50191

www.oikeusministerio.fi/etno

Tillbaka till toppen