Hyppää sisältöön
Media

Etnisten suhteiden neuvottelukunta tiedottaa
Etnisten suhteiden neuvottelukunnan yhdistyshaku käynnissä 20.3.2020 asti

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 17.2.2020 13.52
Uutinen

Valtioneuvosto asettaa etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) tänä keväänä seitsemännelle kaudelle vuosiksi 2020-2024. Oikeusministeriön yhteydessä toimivaan neuvottelukuntaan voivat hakea jäseniksi yhdistykset, yhdyskunnat ja näiden yhteenliittymät. Yhdistykset voivat hakea jäseneksi koko Suomen kattavaan valtakunnalliseen ETNO neuvottelukuntaan ja / tai sen seitsemään alueelliseen neuvottelukuntaan.

Valtakunnalliseen ETNOon voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat tai näiden yhteenliittymät, jotka edustavat maahan muuttaneita henkilöitä ja yhteisöjä, sekä muita etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä. Alueellisiin ETNO neuvottelukuntiin voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat tai näiden yhteenliittymät, joilla on toimintaa kyseisen alueellisen ETNOn alueella.

Edustuksellisuuden kannalta on tärkeää, että yhdistys edustaa maahan muuttaneita ja etnisiä vähemmistöjä tai toimii näiden parissa. Hakemuksia toivotaan maahan muutteiden perustamilta tai heitä edustavilta yhdistyksiltä, kattojärjestöiltä ja näiden yhteenliittymiltä. Suotavana nähdään, että yhdistyksen hallituksessa ja toiminnassa ovat edustettuina mm. maahan muuttaneita henkilöitä, eri etnisiä vähemmistöjä ja eri sukupuolia, yhdistyksen valmius toimia neuvottelukunnan jäsenenä ja edistää toiminnassaan hyviä väestösuhteita.

Halutessaan yhdistykset voivat hakea ETNOn jäseneksi myös yhdessä. Tällöin kyseessä on yhdistysten yhteenliittymä. Yhdistysten yhteenliittymän laatimassa hakemuksessa vähintään yhden yhdistyksen tulee olla rekisteröitynyt; muut voivat olla epävirallisempiakin yhteisöjä.

Lisätietoja hausta. Kaikki hakemukset liitteineen lähetetään oikeusministeriön kirjaamoon 20.3.2020 klo 16.15 mennessä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Peter Kariuki, [email protected]  puh. +385 2951 50191

asiantuntija Mia Luhtasaari, [email protected] puh.  +358 29 515 0130

Sivun alkuun