Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Delegationen för etniska relationer informerar
Medlemskap i delegationen för etniska relationer kan sökas fram till den 20 mars 2020

Justitieministeriet
17.2.2020 13.52
Nyhet

Statsrådet tillsätter under våren en ny delegation för etniska relationer (ETNO) för sin sjunde period 2020–2024. Föreningar, samfund och sammanslutningar av dessa kan ansöka om medlemskap i delegationen som finns i anslutning till justitieministeriet. Föreningarna kan ansöka om medlemskap i den nationella delegationen som omfattar hela Finland och/eller i dess sju regionala delegationer.

Medlemskap i den nationella delegationen för etniska relationer kan sökas av föreningar som företräder invandrare eller andra etniska och religiösa minoriteter. När det gäller de regionala delegationerna kan medlemskap sökas av föreningar som är verksamma inom den regionala delegationens verksamhetsområde.

Med tanke på representativiteten är det viktigt att föreningen representerar invandrade och etniska minoriteter eller är verksam bland dessa. Ansökan önskas av föreningar och takorganisationer som grundats av eller företräder invandrare. Vid bedömningen av ansökan anses det som en fördel bl.a. att personer som flyttat till landet, olika etniska minoriteter och olika kön är representerade i föreningens styrelse och verksamhet, att föreningen har beredskap att vara medlem i delegationen samt att föreningens aktiviteter främjar goda relationer mellan befolkningsgrupperna.

Föreningarna kan också lämna in en gemensam ansökan om medlemskap. Då är det fråga om en sammanslutning av föreningar. Om sökanden är en sammanslutning av föreningar måste minst en av föreningarna vara en registrerad förening medan de andra kan vara mer inofficiella samfund.

Mer information om ansökningsprocessen. Alla ansökningar med bilagor ska lämnas till justitieministeriets registratorskontor senast den 20 mars 2020 före kl. 16.15.

Mer information:

Peter Kariuki, specialsakkunnig, [email protected], tfn +385 2951 50191

Mia Luhtasaari, sakkunnig, [email protected], tfn  +358 29 515 0130

Tillbaka till toppen