Hyppää sisältöön
Media

EU:n oikeusministerien kokouksessa esillä tietosuojauudistus ja Euroopan syyttäjänvirasto

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 11.3.2015 13.13
Tiedote

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu 12.-13. maaliskuuta Brysselissä. Oikeusasioissa Suomea edustavat pysyvä edustaja, suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve ja oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola.

Oikeusministereiden kokouksessa pyritään edistymään EU:n tietosuojauudistuksessa sopimalla muun muassa niin sanotusta yhden luukun mekanismista. Tavoitteena on, että rekisteröidylle ja rekisterinpitäjälle olisi selkeää, keneen heidän tulee olla yhteydessä henkilötietojen suojaan liittyvissä kysymyksissä. Neuvottelut tietosuojauudistuksesta jatkuvat edelleen kesäkuun OSA-neuvoston kokouksessa.

EU:n taloudellisia etuja suojaavan Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamista koskevasta asetusehdotuksesta saadaan neuvoston kokouksessa tilannekatsaus. Lisäksi ministerit keskustelevat sovintomenettelyä koskevasta artiklaehdotuksesta, jonka mukaan tietyin edellytyksin asia voitaisiin rahasummaa vastaan käsitellä rikosoikeudenkäynnin ulkopuolella.

EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön viraston Eurojustin hallinnollisten tehtävien hoitamista koskevan asetusehdotuksen osalta tavoitteena on saavuttaa neuvostossa ratkaisu, jonka pohjalta voidaan aloittaa neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa.

Samoin neuvoston on tarkoitus hyväksyä omalta osaltaan direktiivi ensivaiheen oikeusavusta rikoksesta epäillyille tai syytetyille henkilöille. Tämän jälkeen direktiivistä voidaan aloittaa neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa.

Oikeusministerit neuvottelevat asetusehdotuksesta, joka koskee yleisten asiakirjojen hyväksymisen yksinkertaistamista. Asetusta sovellettaisiin EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten antamiin tiettyihin asiakirjoihin, jotka koskevat mm. syntymää, kuolemaa, nimeä ja yrityksen oikeudellista muotoa. Näitä asioita koskeva asiakirja olisi hyväksyttävä toisessa jäsenvaltiossa ilman niin sanottua apostille-todistusta.

Neuvoston on tarkoitus lopullisesti hyväksyä EU:n uudelleenlaadittu maksukyvyttömyysasetus. Sen sisällöstä on jo päästy yhteisymmärrykseen myös Euroopan parlamentin kanssa.

Lounaalla oikeusministereiden keskustelunaiheena on radikalisoitumisen ennalta ehkäisy ja kuntouttamistoimet oikeudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna.

Lisätietoja:
EU-erityisasiantuntija Katja Arenmaa, +358 2951 50504 sekä erityisasiantuntijat Anna-Elina Pohjolainen (siviilioikeus), EUE, puh. +32 2 2878 431 ja Lauri Rautio (rikosoikeus), EUE, puh: +32 2 2878 594

Lisätietoa EU:n neuvoston Internet-sivuilla:
Neuvoston kokousten julkista osuutta ja tiedotustilaisuuksia voi seurata verkossa. Lisäksi neuvoston sivuilta löytyy kokouksissa julkisina käsiteltävien asioiden asiakirjat ja muuta aineistoa.

Sivun alkuun