Hyppää sisältöön
Media

Vakavimpien rikosten valmistelun kriminalisoinnista laaditaan ehdotus

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2011 10.00
Tiedote -

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän laatimaan esitystä vakavimpien rikosten valmistelun kriminalisoimiseksi. Vakavilla rikoksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä henkirikoksia ja törkeää ryöstöä. Lisäksi työryhmän tulee arvioida, onko myös törkeän pahoinpitelyn valmistelu tehtävä rangaistavaksi.

Vakavimpien rikosten valmistelun kriminalisointi sisältyy Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan.

Suomen lainsäädännössä ei ole yleistä säännöstä rikosten valmistelusta, mutta tiettyjen
vakavimpien rikosten valmistelu on säädetty rangaistavaksi. Valmistelun kriminalisointi on usein perustunut kansainvälisiin sopimuksiin. Esimerkiksi huumausainerikoksen, rahanväärennyksen ja terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu on rangaistavaa.

Eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisointia on arvioitu maaliskuussa 2011 valmistuneessa oikeusministeriön muistiossa. Siinä katsotaan, että törkeän ryöstön, törkeän pahoinpitelyn ja henkirikoksen valmistelu on mahdollista kriminalisoida vain tarkasti määritellyin ehdoin ja rajauksin. Asia vaatii jatkovalmistelussa vielä huolellista rajanvetoa ja perusteellista harkintaa.

Keskeinen ongelma on määritellä, mitkä toimet ennen rikoksen tapahtumahetkeä voidaan katsoa kuuluvaksi varsinaiseen rikoksen valmisteluun. Pelkkiä valmistelutoimia voi olla myös hankala näyttää toteen.

Muistiosta saatu lausuntopalaute oli jakautunutta, mutta enemmistö lausunnonantajista kuitenkin kannatti esitettyä valmistelun kriminalisoinnin rajausta ainakin henkirikoksiin ja törkeään ryöstöön. Lausunnot analysoidaan vielä yksityiskohtaisesti työryhmässä.

Työryhmän toimikausi päättyy 30. maaliskuuta 2012.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen, puh. 09 1606 7653
lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, puh. 09 1606 7707
sähköposti: [email protected]

Hankesivu

Sivun alkuun