Hoppa till innehåll
Media

Förslag utarbetas om kriminalisering av förberedelse till de allvarligaste brotten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2011 10.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag till kriminalisering av förberedelse till de allvarligaste brotten. Med allvarliga brott avses här brott mot liv och grovt rån. Dessutom ska arbetsgruppen bedöma om också förberedelse till grov misshandel ska kriminaliseras.

Kriminalisering av förberedelse till de allvarligaste brotten ingår i regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering.

I den finska lagstiftningen finns det inte någon allmän bestämmelse om förberedelse till brott, men förberedelse till vissa av de allvarligaste brotten har kriminaliserats. Kriminaliseringen av förberedelse grundar sig ofta på internationella överenskommelser. T.ex. förberedelse till narkotikabrott, penningförfalskning och brott som begås i terroristiskt syfte är straffbart.

I en promemoria av justitieministeriet från mars 2011 görs en bedömning av kriminaliseringen av förberedelse till vissa grova brott. I promemorian sägs det att förberedelse till grovt rån, grov misshandel och brott mot liv kan kriminaliseras endast genom noga angivna villkor och begränsningar. Vid en fortsatt beredning av ärendet krävs det en noggrann gränsdragning och grundlig övervägning.

Ett centralt problem är att definiera vilka åtgärder före ett brott som kan anses höra till den egentliga förberedelsen tillbrottet. Det kan också vara svårt att bevisa att det är fråga om förberedande åtgärder.

Remissinstanserna hade delade meningar om promemorian, men de flesta understödde dock den föreslagna avgränsningen av kriminaliseringen av förberedelse till åtminstone brott mot liv och grovt rån. Arbetsgruppen kommer ännu att analysera remissyttrandena i detalj.

Arbetsgruppen har tid till den 30 mars 2012.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Matti Marttunen, tfn 09 1606 7653
lagstiftningsrådet Jussi Matikkala, tfn 09 1606 7707
e-post: fö[email protected]

Projektsida (på finska)

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen