Hyppää sisältöön
Media

GRECO tyytyväinen ehdokkaan vaalirahoitusta koskeviin uudistuksiin - Myös vireillä oleva puoluerahoituksen uudistus herättää luottamusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 3.12.2009 15.50
Tiedote -

Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin GRECO (Group of States against Corruption) on 3.12.2009 arvioinut Suomen toimia puoluerahoituksen avoimuutta ja lahjonnan kriminalisointia koskevien suositusten toteuttamisessa. GRECO antoi näitä aiheita koskevat toimenpidesuosituksensa Suomelle joulukuussa 2007.

Suomi on uudistanut vaaliehdokkaiden rahoitusta koskevaa lainsäädäntöä mm. siten, että ehdokkaiden tulee eritellä vaalikampanjansa kulut ja rahoitus huomattavasti aikaisempaa yksityiskohtaisemmin. Vaalirahoituksen valvonta on osoitettu valtiontalouden tarkastusvirastolle, jonka riippumaton asema on turvattu perustuslaissa. Puoluerahoituksen osalta Suomen hallitus sopi äskettäin uudistuksesta, jonka mukaan puolueen vastaanottamalle tuelle säädettäisiin yläraja. Lisäksi puolueiden olisi mm. tehtävä ajantasaiset ilmoitukset saamistaan vaalituista. Puoluerahoituksen valvontaa samoin kuin puolueiden tilintarkastusvelvollisuutta tiukennettaisiin.

GRECO toteaa, että voimaan saatettu uusi lainsäädäntö parantaa ehdokkaiden rahoituksen läpinäkyvyyttä ja valvontaa. GRECO pitää uutta lainsäädäntöä hyvänä ja katsoo, että suosituksia on noudatettu ehdokkaiden osalta. Samantyyppinen lainsäädäntö puolueiden rahoituksen osalta on työn alla. GRECOn mielestä ehdotetut linjaukset puoluerahoituksen osalta ovat oikeansuuntaisia. Asiaa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa alkuvuodesta 2010.

Lahjonnan kriminalisointia koskevien suositusten toteuttamiseksi on ryhdytty uudistustoimiin. Lainsäädäntömuutoksia selvittänyt työryhmä on ehdottanutlahjusrikoksista säädettyjen rangaistusten koventamista sekä kansanedustajan lahjontaa koskevien säännösten tiukentamista. Työryhmän ehdotus on parhaillaan lausuntokierroksella. GRECO arvioi, että Suomen viranomaisilla on selvä pyrkimys toteuttaa lahjonnan kriminalisointia koskevat suositukset.

Suomi raportoi jatkotoimenpiteistä 30.6.2011 mennessä.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Helinä Lehtinen, puh. (09) 1606 7624 tai 050 516 0481
Puoluerahoitus: erityisasiantuntija Kaisa Tiusanen, puh. (09) 1606 7953
Lahjonnan kriminalisointi: lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, puh. (09) 1606 7724
sähköpostit: [email protected]

Grecon raportti suositusten noudattamisesta julkaistaan myöhemmin.

Sivun alkuun