Hyppää sisältöön
Media

Hallitus ehdottaa syyttäjälaitoksen organisoimista yhdeksi virastoksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 15.3.2018 13.29
Tiedote

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen syyttäjälaitoksen organisaation muuttamisesta. Esityksen mukaan nykyisestä Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja sen alaisuudessa toimivista syyttäjänvirastoista muodostettaisiin yksi Syyttäjälaitos-niminen virasto.

Uudistuksen tavoitteena on tehostaa ja yhtenäistää syyttäjälaitoksen toimintaa. Uudistus mahdollistaisi myös hallinto- ja tukitehtävien keskittämisen. Valtakunnallinen rakenne antaisi aiempaa paremmat edellytykset johtaa syyttäjälaitosta kokonaisuutena sekä käyttää ja jakaa resursseja joustavasti. Samalla voitaisiin paremmin edistää yhdenmukaisia syyttäjäkäytäntöjä ja vastata yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Uusien tietojärjestelmien mahdollisuuksia voitaisiin yhtenä virastona hyödyntää tehokkaammin.  

Syyttäjälaitos muodostuisi keskushallintoyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä osastoina toimivasta syyttäjäalueesta. Valtakunnansyyttäjän toimisto hoitaisi keskushallinnon tehtävät ja syyttäjäalueet vastaisivat rikosvastuun toteuttamisesta alueellaan. Virastoa johtaisi valtakunnansyyttäjä, joka toimisi edelleen ylimpänä syyttäjänä ja syyttäjien esimiehenä. Lailla ei olisi vaikutusta nykyisten toimipaikkojen tai henkilöstön määrään.

Kihlakunnansyyttäjän virkanimike muuttuisi aluesyyttäjäksi. Erikoissyyttäjät toimisivat vastedes erikoissyyttäjän virassa. Laissa säädettäisiin edelleen syyttäjän tehtävistä, toimivallasta, tiedonsaantioikeuksista, esteellisyydestä, varallaolosta ja asiamiehenä toimimisesta. Nykyinen laki syyttäjälaitoksesta kumottaisiin uudistuksen yhteydessä.

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 31. lokakuuta 2018.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Miia Ljungqvist, puh. 0295 150 112, sähköposti [email protected]

Sivun alkuun