Hyppää sisältöön
Media

Henkilöyhtiöiden toimintaan esitetään helpotuksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 17.9.2015 13.30
Tiedote

Hallitus esittää uudistuksia henkilöyhtiöiden toimintaa koskeviin säännöksiin. Ehdotuksella helpotettaisiin sopimista henkilöyhtiön yhtiökaudesta, yhtiön purkamisesta ja yhtiöosuuden lunastamisesta. Tarkoituksena on edistää erityisesti henkilöyhtiömuodossa harjoitettavaa pääomasijoitustoimintaa.

Henkilöyhtiöitä ovat kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö. Lakia esitetään muutettavaksi siten, että henkilöyhtiön yhtiösopimuksessa voitaisiin yhtiömiehiä sitovasti määrätä yli 10 vuoden yhtiökaudesta tietyissä tapauksissa. Tämä helpottaisi henkilöyhtiöiden käyttämistä pitkäaikaisia investointeja edellyttävään yritys- ja sijoitustoimintaan. Yhtiömiehet voisivat esityksen mukaan myös nykyistä joustavammin sopia yhtiön purkamisesta ja yhtiömiehen osuuden lunastamisesta.

Henkilöyhtiön perustamista selvennettäisiin siten, että avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö syntyisivät rekisteröimisellä kuten muutkin yhtiömuodot. Voimassa oleva laki ei edellytä rekisteröintiä, vaan henkilöyhtiö voidaan perustaa esimerkiksi kahden henkilön välisellä suullisella sopimuksella. Kaupparekisterissä on tällä hetkellä 46 000 henkilöyhtiötä. Rekisteröimättömiä yhtiöitä, jotka olisi uudistuksen myötä ilmoitettava kaupparekisteriin, arvioidaan olevan 180.

Esitetyillä muutoksilla lisättäisiin hallitusti henkilöyhtiöiden toimintamahdollisuuksia ja yhtiömiesten sopimusvapautta. Lisäksi henkilöyhtiöitä koskevien tietojen ajantasaisuus kaupparekisterissä paranisi, mikä helpottaisi viranomaisten ja yhtiöiden sidosryhmien toimintaa.

Esitys liittyy pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategiseen tavoitteeseen kilpailukyvyn vahvistamisesta elinkeinoelämän edellytyksiä parantamalla.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, puh. 02951 50220, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun