Hoppa till innehåll
Media

Det ska bli lättare att bedriva verksamhet i form av ett personbolag

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2015 13.30
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i bestämmelserna som gäller personbolagens verksamhet. Förslagen ska göra det lättare att avtala om personbolagets bolagstid, om upplösning av bolaget och inlösen av bolagsandel. Syftet är att främja speciellt kapitalinvesteringsverksamhet som bedrivs i form av ett personbolag.

Ett personbolag är ett kommanditbolag eller ett öppet bolag. Det föreslås att lagen ändras så att man i vissa situationer kan i bolagsavtalet, på ett sätt som är bindande för bolagsmännen i ett personbolag, komma överens om en över tio års bolagstid. Ändringarna ska göra det lättare att använda personbolag för företags- och investeringsverksamhet som kräver långsiktiga investeringar. Enligt propositionen ska bolagsmännen också kunna avtala om upplösning av bolaget och om inlösen av en bolagsmans andel smidigare än för närvarande.

Ändringarna skapar klarhet i bildandet av ett personbolag i och med att ett öppet bolag och ett kommanditbolag, liksom andra bolagsformer, i fortsättningen ska uppkomma genom registrering. I den gällande lagen förutsätts inte registrering, utan ett personbolag kan bildas till exempel genom att två personer ingår ett muntligt avtal. I handelsregistret finns för närvarande 46 000 personbolag. Enligt uppskattningarna finns det 180 oregistrerade bolag som till följd av reformen ska anmälas till handelsregistret.

De föreslagna ändringarna ska utöka personbolagens verksamhetsmöjligheter och bolagsmännens avtalsfrihet under kontrollerade former. Ändringen ska också medföra större tidsenlighet i fråga om bolagens uppgifter i handelsregistret, vilket underlättar myndigheternas arbete och intressentgruppernas verksamhet.

Propositionen hänför sig till statsminister Juha Sipiläs regerings strategiska mål att stärka konkurrenskraften genom förbättrade förutsättningar för näringslivet.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, tfn 02951 50220, e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen