Hyppää sisältöön
Media

Internet-asiointi laajenee oikeushallinnossa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2011 12.52
Tiedote -

Oikeushallinnossa on avautunut palvelu, joka helpottaa velkomusasian viemistä käräjäoikeuteen ja velan perintää ulosotossa.

Maksamattoman velan hakeminen käräjäoikeudessa

Kansalaiset ja yritykset voivat lähettää riidattomia velkoja koskevat haastehakemuksensa käräjäoikeuteen internetissä. Uusi palvelu on käytettävissä, kun vaatimus kohdistuu vain yhteen velalliseen, joka ei ole maksanut velkaansa mutta ei kiistä velan olemassaoloa. Tyypillisiä esimerkkejä ovat vuokrasaatavat sekä puhelin- ja sähkölaskut.

Nyt avattu palvelu on tarkoitettu yksityishenkilöiden ja yritysten, erityisesti pienempien perintätoimistojen käyttöön. Suurimmat perintätoimistot ovat aiemminkin lähettäneet hakemuksensa tuomioistuinten ja ulosoton tietojärjestelmiin sähköisesti. Palvelua voivat käyttää myös valtio, kunnat ja muut julkisyhteisöt saataviensa perinnässä.

Kansalaiset kirjautuvat palveluun verkkopankkitunnuksillaan ja yritykset oikeushallinnon yhteisötunnuksilla. Internetissä tehty haastehakemus tulee vireille välittömästi, kun se on lähetetty. Hakija voi seurata asiansa etenemistä internetissä. Tieto tuomion antamisesta tulee sähköpostiin, ja tuomio on saatavissa sähköisesti. Paperimuotoisena, oikeaksi todistettuna jäljennöksenä tuomio annetaan haastehakemuksen internetissä vireille panneelle velkojalle ainoastaan, jos hän sitä erikseen pyytää.

Käräjäoikeuteen sähköisesti toimitetun velkomusasian oikeudenkäyntimaksu on tällä hetkellä 60 euroa, joka on 20 euroa alempi kuin paperisena versiona toimitetun asian.

Käsittelyn jatkaminen ulosotossa

Kun velkoja on saanut käräjäoikeudelta tiedon tuomiorekisteriin siirretystä ulosottokelpoisesta tuomiosta, hän voi siirtyä käräjäoikeuden sähköisestä asiointipalvelusta suoraan ulosoton sähköiseen asiointiin ja tehdä ulosottohakemuksensa. Paperimuotoista tuomiota ei tarvitse enää toimittaa ulosottoon, koska tuomio löytyy tuomiorekisteristä. Toisin kuin käräjäoikeudessa, asiamiestä ei toistaiseksi voi käyttää.

Ulosoton sähköisen palvelun kautta voivat myös yritykset ja yhteisöt hakea suoraan ulosottokelpoisten julkisoikeudellisten saatavien täytäntöönpanoa. Järjestelmä on ollut eräillä hakijoilla koekäytössä.

Ulosottomaksut pysyvät uudistuksen jälkeen ennallaan.

Oikeushallinnon sähköiset palvelut on käytettävissä sivustolla www.oikeus.fi (Asiointipalvelut). Palvelun käyttö edellyttää henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen olemassaoloa.

Lisätietoja:
Velkomusasiat käräjäoikeudessa: hallitussihteeri Mika Risla (OM), puh. 09 1606 7943, ja
Ulosottoasiat: hallitusneuvos Kari Liede (OM), puh. 09 1606 7943
s-postit: etunimi.sukunimi(at)om.fi
erikoissuunnittelija Terttu Etholén, (Valtakunnanvoudinvirasto), puh. 010 362 4561
s-posti: etunimi.sukunimi(at)oikeus.fi

Sivun alkuun