Hyppää sisältöön
Media

Kahden viraston valmistelu käyntiin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 9.4.2021 10.44
Tiedote

Oikeusministeriö on aloittanut työn, jonka tavoitteena on järjestää oikeusapu- ja edunvalvontapiirit valtakunnalliseksi virastoksi ja oikeushallinnon erityisviranomaisten kokonaisuus yhdeksi virastoksi. Tarkoitus on, että virastot voivat aloittaa toimintansa 1.1.2023.

Virastot toimisivat ministeriöstä erillisinä kirjanpitoyksikköinä. Nykyisiin sijaintipaikkoihin ei olla tekemässä muutoksia.

Virastouudistuksia valmistelee kaksi hankeryhmää, joilla on yhteinen ohjausryhmä. Ne vastaavat yhdessä virastojen perustamiseen liittyvästä suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta. 

Kuudesta oikeusapu- ja edunvalvontapiiristä yksi virasto

Oikeusavun, edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan palvelujen toteuttamisesta vastaa tällä hetkellä kuusi oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä. Niiden oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot sijaitsevat eri puolilla Suomea. 

Oikeusministeriö teetti selvitykset valtakunnallisen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta vuonna 2017 ja vuonna 2020. Uusimmassa selvityksessä esitettiin perustettavaksi oikeusapu- ja edunvalvontavirasto, joka muodostuisi keskushallinnosta sekä oikeusapu- ja edunvalvontatoimistoista. Selvityksessä ei ehdotettu muutoksia virastojen nykyisiin sijaintipaikkoihin. Nyt käynnistynyt valmistelu tehdään selvitysten pohjalta. 

Syksyn lausuntokierroksella oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista kannatettiin laajasti. Viraston perustamisen katsottiin mahdollistavan nykyistä tehokkaamman ja yhdenmukaisemman kehittämisen sekä toimintojen nykyistä paremman resursoinnin.

Oikeushallinnon erityisviranomaisten virasto kokoaa monta toimijaa

Oikeusministeriön yhteydessä toimii useita itsenäisiä viranomaisia, joista osa on kooltaan pieniä: lapsiasiavaltuutetun toimisto, tasa-arvovaltuutetun toimisto, tiedusteluvalvontavaltuutettu, tietosuojavaltuutetun toimisto, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) sekä Onnettomuustutkintakeskus. Tällä hetkellä oikeusministeriö tuottaa näille toimijoille myös tukipalveluita. 

Oikeusministeriö on teettänyt selvitykset vuonna 2019 ja 2020 toimijoiden hallinto- ja tukitehtävien yhteen kokoamisesta siten, ettei niiden itsenäistä asemaa vaarannettaisi eikä niiden tehtäväkenttää muutettaisi. Vuoden 2020 selvityksessä tarkennettiin, kuinka erillisvirastojen yhteiset hallinnolliset palvelut voidaan järjestää ja turvata samalla toimijoiden itsenäisyys ja riippumattomuus. Lisäksi selvityksessä esitettiin, että virastokokonaisuuteen liitetään konkurssiasiamiehen toimisto ja kuluttajariitalautakunta. Myöhemmin sovittiin, että myös oikeudenkäyntiavustajalautakunta voitaisiin siirtää osaksi perustettavaa virastoa. Selvityksessä ei ehdotettu muutoksia virastojen nykyisiin sijaintipaikkoihin.

Suunnitelmissa on, että viraston muodostavat itsenäiset viranomaiset ja näille hallintopalveluja tuottava yksikkö. Uudistuksen tavoitteena on järjestää viranomaisten hallinnolliset palvelut niin, että ne tukevat toimintaa entistä paremmin.

Asettamispäätös

Lisätietoja:

Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamishanke: 

Osastopäällikkö, ylijohtaja Antti Leinonen, p. 0295 150 264, [email protected]

Oikeusapu- ja edunvalvontavirasto – selvitys perustamisesta (2020:19)

Oikeusapu- ja edunvalvontavirasto – selvitys perustamisesta. Lausuntotiivistelmä (2021:9)

Oikeushallinnon erityisviranomaiset -viraston perustamishanke:

Osastopäällikkö, ylijohtaja Tapio Laamanen, p. 0295 150 290, [email protected]

Selvitys oikeusministeriön hallinnonalalla toimivien erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävien uudelleen järjestämisestä (2020:21)

Oikeusministeriön hallinnonalan erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävien uudelleen järjestäminen: Lausuntotiivistelmä (2021:10)

Sivun alkuun